Programmering för lärare

Grundläggande programmering för matematik- och tekniklärare

Två nya kurser med fokus på programmering kommer att ges till hösten 2018, kursstart i november. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket och riktar sig till dig som undervisar i årskurs 7-9 i ämnena matematik och teknik.

Kurserna har följande inriktning: 

  • Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec. 8-10, 7,5 hp

  • Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gr 7-9 / spec. 8-10, 7,5 hp

Kurserna ger dig grundläggande programmeringskunskaper och metoder som gör att du kommer kunna använda programmering som ett kraftfullt verktyg i din ämnesundervisning. Som en del av kursen kommer du att lära dig att använda olika programmeringstekniker för att bryta ned, analysera och tolka ett ämnesinnehåll anpassat till olika årskurser. Det programmeringsspråk du kommer att lära dig är Python.

Undervisningsformer

Kursen ges av institutionen för datavetenskap och medieteknik i samarbete med avdelningarna för matematikdidaktik och NT-didaktik. 

Undervisningen sker till största del på distans via webbplattformar för kommunikation och samarbete, med stöd och bakgrund i ett antal fysiska eller digitala träffar. Övningar, föreläsningar och laborationer genomförs i första hand under de obligatoriska fysiska träffarna.

Mellan de fysiska träffarna ges möjlighet till diskussion och undervisning via olika verktyg för kommunikation. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att du har möjlighet till arbete i elev- eller studiegrupp, samt tillgång till egen dator och internetuppkoppling. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men några inslag kommer att vara på engelska.

Kursstart och kurslitteratur

Utbildningen genomförs på kvartsfart. Kursen startar vecka 45 och pågår under en 20-veckors period.

Skolverket står för såväl kurskostnad som kostnad för kurslitteratur. Litteraturen kommer tillhandahållas av Linnéuniversitetet.

Intresseanmälan och behörighet

Anmäl ditt intresse genom att använda formuläret nedan, senast den 5 september 2018. Antal platser är begränsat. 

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg är du välkommen att kontakta:

Marcelo Milrad, vetenskaplig ledare och professor i medieteknik
Karl-Johan Rosqvist, undervisande lärare
Johan Hagelbäck, undervisande lärare

Inriktning jag önskar gå

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.