hållbart familjeskogsbruk i skogen

Att läsa Hållbart familjeskogsbruk

Lär dig sköta en skogsfastighet. Kurserna ges på distans och deltid och vänder sig till dig som är skogsägare eller har ett särskilt intresse för skogen.

Kurspaketet Hållbart familjeskogsbruk

"Nu ser jag min skog med helt andra ögon", sa en av våra studenter härom året. Hållbart familjeskogsbruk består av ett antal kurser om cirka 90 högskolepoäng, som är framtagna med utgångspunkt i kunskaper som krävs för att förvalta en skogsfastighet.

Sedan starten 2001 har drygt 3500 studenter läst Hållbart familjeskogsbruk. Några har knappt satt sin fot i skogen tidigare, andra har levt med skogen sedan barnsben. Flera har just köpt eller ärvt en fastighet medan andra bara är nyfikna på att lära sig mer om skogen.

Du börjar med Hållbart familjeskogsbruk I och II. Efter det läser du vidare i vårt breda kursutbud. Tänk på att vissa kurser ges både vår och höst, andra bara vår eller höst.

Delkurs I och II – en introduktion

I kursen Hållbart familjeskogsbruk I lär du dig grundläggande kunskaper om skogsbruk. Du fördjupar dig inom områdena skogsekologi, skogsuppskattning, virkesmätning samt handel med virke. Hållbart familjeskogsbruk II bygger vidare på den första kursen. Du fördjupar dig då vidare inom skogsskötsel, skogsproduktion, skogsteknik och skogsekonomi. Kurserna I och II kan läsas separat på 25%, alternativt tillsammans i en variant som ges på 50%.

Fler kurser inom Hållbart familjeskogsbruk

Efter kurserna I och II har du möjlighet att fortsätta på grund- och påbyggnadskurser inom områden som är särskilt intressanta för dig som privatskogsbrukare. Du kan läsa kurser inom Hållbart familjeskogsbruk motsvarande 90 hp. Därefter kan du fördjupa dig ytterligare inom exempelvis Skogsbränslekunskap, GIS, Ledarskap eller Inköp och försäljning genom kurser som kräver mer förkunskap. Läs mer om kurserna och rekommenderad studiegång nedan.

Hållbart familjeskogsbruk 1-45 hp

Vi rekommenderar att du läser kurserna i följande ordning:

 1. Hållbart familjeskogsbruk I 7,5 hp 25 % (1ts152) 
 2. Hållbart famljeskogsbruk II 7,5 hp 25% (1ts153)
  Kurserna ovan ges separat på kvartsfart men kan också läsas med samma innehåll på halvfart i en och samma kurs: 
  Hållbart familjeskogsbruk I+II 15 hp 50 % (1ts154)
 3. Fastighetsteknik 7,5 hp
 4. Skogsföretagets ekonomi 7,5 hp
 5. Skogsskötsel 7,5 hp
 6. Skoglig planering 7,5 hp

Hållbart familjeskogsbruk 46-90 hp

Vi rekommenderar att du läser kurserna i följande ordning:

 1. Virkeslära 7,5 hp
 2. Lövskog och förädling I 15 hp
 3.  7,5 hp
 4. Certifierat skogsbruk 7,5 hp
 5. Skogsteknik I 7,5 hp

Ytterligare fördjupning

Efter avslutade kurser inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk kan du fördjupa dig ytterligare genom våra öppna programkurser, till exempel:

Metodkurs 7,5 hp
Skogsbränslekunskap 7,5 hp
GIS i skogsbruket 7,5 hp
Mark, vatten och flora i skogsmark7,5 hp
Inköp och försäljning 7,5 hp
Skogsnäringens marknader 7,5 hp
Träindustriell produktionsteknik 7,5 hp
Skogsproduktion 7,5 hp
Ledarskap 7,5 hp
Internationellt skogsbruk och skogsägande 7,5 hp

Mer om utbildningen

Kurserna i Hållbart familjeskogsbruk ger dig möjlighet att hemifrån lära dig förvalta och skapa en hållbar avkastning på en skogsfastighet. Distansformen innebär att en stor del av kunskapsinhämtningen sker hemifrån vid tider som passar dig. Självstudierna varvas sedan med fysiska träffar – oftast i skogen –något som brukar uppskattas mycket av studenterna. 

Att läsa på distans

Du läser på distans där studier på egen hand varvas med fysiska träffar som oftast äger rum i skogen. Träffarna kan vara obligatoriska. Varje kurs har ett eget virtuellt klassrum som du når genom att logga in via webben i en lärplattform. Där hittar du all information som hör kursen till såsom kursmaterial, inspelade förläsningar, möjligheter att kommunicera med lärare och andra studenter samt annan väsentlig information. Du behöver tillgång till en dator med god uppkoppling, ett headset och en webbkamera, samt viss datavana för att kunna följa kursen. För att underlätta för dig som läser på distans kan vissa examinationer genomföras på en annan ort än Växjö. 

Vilken studietakt passar dig?

Kurserna ges på halv- eller kvartsfart, 50% eller 25%. Det motsvarar 20 respektive 10 timmars studier per vecka. Många väljer kvartsfart eftersom studietempot underlättar kombinationen av arbete, studier och familj. Du som väljer att läsa på halvfart kommer snabbare framåt och bör räkna med att studierna motsvarar ett arbete på halvtid. 

Hur går träffarna till?

Träffarna är ett av de inslag som uppskattas allra mest av studenterna. Det vanligaste är att vi ses under två dagar, fre-lör, men även andra veckodagar kan bli aktuella. I någon enstaka kurs har man en femdagarsträff. Oftast ses vi på exkursion i skogen, men en träff kan även innebära föreläsningar, övningar, laborationer, studiebesök och seminarier. Här kan du knyta kontakt med andra skogligt intresserade och utveckla ett kontaktnät som du har nytta av även efter utbildningens slut. Observera att vissa träffar är obligatoriska!

Vilka är studenterna?

En stor andel av kursdeltagarna är skogsägare och många av våra studenter är utbor. Några har levt med skogen sedan barnsben, medan andra nyligen köpt eller ärvt en skogsfastighet. Många står inför ett generationsskifte. Kurserna välkomnar både dig som är skogsägare eller funderar på att köpa skog och dig med ett särskilt intresse för skogen. Du behöver grundläggande behörighet på gymnasienivå eller prövning av reell kompetens för att vara behörig.

Examen

Hållbart familjeskogsbruk kan läsas upp till 90 hp. Poängen kan utgöra en del i en högskoleexamen om 120 hp, eller en kandidatexamen om 180 hp i ämnet skogs- och träteknik. För mer info kontakta studierektor vid institutionen för skog och träteknik.