Programmering för lärare

Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Under våren 2023 ges kursen “Introduktion till programmering i textbaserad miljö". Ansvarig för kursen är institutionen för datavetenskap och medieteknik. Kursen ges på uppdrag av Skolverket.

Kursen ger dig grundläggande programmeringskunskaper och metoder som gör att du kommer kunna använda programmering som ett kraftfullt verktyg i din ämnesundervisning. Som en del av kursen kommer du att lära dig att använda olika programmeringstekniker för att bryta ned, analysera och tolka ett ämnesinnehåll anpassat till olika årskurser. Det programmeringsspråk du kommer att lära dig är Python.

Målgrupp

Kursen riktar sig till en eller flera av följande målgrupper:

  • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
  • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
  • matematiklärare i gymnasieskolan
  • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
  • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10 

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Undervisningsformer

Undervisningen sker hel på distans via webbplattformar för kommunikation och samarbete (Zoom), med stöd och bakgrund i 3-4 digitala träffar plus handledning.  Under dessa träffar kommer vi att ta upp övningar, föreläsningar och laborationer. 

Mellan de digitala träffarna ges möjlighet till diskussion och undervisning via olika verktyg för kommunikation. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att du har möjlighet till arbete i elev- eller studiegrupp, samt tillgång till egen dator och internetuppkoppling. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men några inslag kommer att vara på engelska.

Kursstart och kurskostnad

Utbildningen genomförs på sjättedelsfart. Kursen startar i början av februari och pågår fram till juni. 

Skolverket står för kurskostnaden.

Intresseanmälan och behörighet

Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg är du välkommen att kontakta:

Marcelo Milrad, vetenskaplig ledare och professor i medieteknik
Katrin Lindwall, TeMa Linné - Centrum för skolsamverkan vid fakulteten för teknik

Sista anmälningsdatum: 15 januari 2023

Jag tillhör följande målgrupp
Huvudman eller rektor intygar

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.