Programmering för lärare

Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp

Under våren 2022 ges kursen “Introduktion till programmering i visuell miljö". Ansvarig för kursen är institutionen för datavetenskap och medieteknik. Kursen ges på uppdrag av Skolverket.

Kursen ger dig grundläggande programmeringskunskaper och metoder som gör att du kommer kunna använda programmering som ett kraftfullt verktyg i din undervisning. Som en del av kursen kommer du att lära dig att använda olika programmeringstekniker för att bryta ned, analysera och tolka ett ämnesinnehåll anpassat till olika årskurser. Kursen kommer att använda ett blockprogrammeringsspråk, som till exempel Scratch, Blockly eller liknande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till en eller flera av följande målgrupper:

  • tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 och specialskolans årskurs 5–10
  • lärare i grundskolans årskurs 4–6 och specialskolans årskurs 5–7
  • lärare i grundsärskolans årskurs 4–9
  • lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
  • matematiklärare i grundskolans årskurs 7-9 och specialskolans årskurs 8-10

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Undervisningsformer

Undervisningen sker helt på distans via webbplattformar för kommunikation och samarbete (Zoom), med stöd och bakgrund i 2-3 digitala träffar plus handledning.  Under dessa träffar kommer vi att ta upp övningar, föreläsningar och laborationer. 

Mellan de digitala träffarna ges möjlighet till diskussion och undervisning via olika verktyg för kommunikation. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att du har möjlighet till arbete i elev- eller studiegrupp, samt tillgång till egen dator och internetuppkoppling. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men några inslag kommer att vara på engelska.

Kursstart och kurskostnad

Utbildningen genomförs på sjättedelsfart. Kursen startar i början av februari och pågår fram till juni. 

Skolverket står för kurskostnaden.

Intresseanmälan och behörighet

Anmälan är stängd.

Marcelo Milrad, vetenskaplig ledare och professor i medieteknik
Katrin Lindwall, TeMa Linné - Centrum för skolsamverkan vid fakulteten för teknik