Kurspaket på Fakulteten för teknik

Anmäl dig till kurspaketen via Antagning.se
Kursplaner för respektive kurs hittar du här.

Datavetenskap - programvaruteknik, kurspaket

Förkunskaper

90 hp i datavetenskap inklusive ett examensarbete på 15 hp. Engelska 6

Beskrivning av utbildning:

Kurspaketet fokuserar på hur man utvecklar komplexa programvarusystem, som ofta består av miljontals rader kod, och modelldriven utveckling; hur programvara kan utvecklas via modeller, och hur dessa kan simuleras och verifieras.

Följande kurser ingår i kurspaketet:

4DV507 Kodtransformationer och interpretation

4DV650 Modellering och simulering av system

4DV651 Projekt i modell-baserad utveckling

4DV504 Utvalda problem inom datavetenskap

4DV701 Formella metoder

Innehållet beskrivs i kursplanen för respektive kurs.

Medieteknik - Sociala medier och webbteknologier, kurspaket

Förkunskaper:  

Kandidatexamen i medieteknik, informatik, datavetenskap eller motsvarande (varav minst 15 hp är i programmeringsrelaterade kurser). Engelska 6 eller motsvarande 

Beskrivning av utbildning:

Kurs-paketet består av ett antal allmänna kurser inom området medieteknik, samt specialiserade kurser som utforskar aktuella frågor och de senaste kunskaperna inom sociala medier och webbteknologier. Paketet passar dig som har en grundläggande förståelse för, och praktisk färdighet i att arbeta med grundläggande webbteknologier såsom HTML, CSS och JavaScript (och kanske också server-side-tekniker som PHP, Python, ASP.NET eller Ruby), och söker höja din färdighetsnivå till en mer avancerad nivå med tillämpning inom sociala medier.

Följande kurser ingår i kurspaketet:

4ME301 Vetenskaplig teori och metod 

4ME302 Grunderna i IT-baserade medier

4ME303 Fysiska och påtagliga användargränssnitt

4ME304 Ekosystem för sociala medier

Innehållet beskrivs i kursplanen för respektive kurs.

Matematik, kurspaket

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet + Matematik 4/Matematik D, Fysik 2. Undantag för Svenska.

Beskrivning av utbildning:

Med goda kunskaper i matematik och programmering samt erfarenhet av datorstödda matematikverktyg, är du förberedd för fortsatta studier i tillämpad matematik.

Följande kurser ingår i kurspaketet:

1MA406 Linjär algebra

1DV501 Inledande programmering

1MA402 Analys I

1MA405 Diskret matematik och matematiskt tänkande

Innehållet beskrivs i kursplanen för respektive kurs.

Matematik - algebra för kryptering och kodning, kurspaket

Förkunskap:

Grundläggande behörighet på avancerad nivå inkl 60 hp matematik. Engelska 6

 

Beskrivning av utbildning:

Den teknologi vi använder i dagens moderna samhälle baseras i allt större utsträckning på matematiska modeller och beräkningar. Kurspaketet vänder sig till dig som är intresserad av matematik och som vill använda dina kunskaper för problemlösning och för att utveckla nya modeller.

Följande kurser ingår i kurspaketet:

2MA405 Algebraiska strukturer I 

4MA508 Statistisk dataanalys

4MA421 Algebraiska strukturer II 

4MA501 Sannolikhetsteorins matematiska grunder

Innehållet beskrivs i kursplanen för respektive kurs.

Elektroteknik I, kurspaket

Förkunskaper:

120 hp varav minst 45 hp ska vara inom elektroteknik eller motsvarande. Minst 22,5 hp ska vara inom matematik, och minst 7,5 hp ska vara utanför huvudområdet elektroteknik.

Beskrivning av utbildning:

Kurspaketet riktar sig till studenter med två års universitetsstudier i huvudämne elektroteknik och som siktar på vidare studier inom ämnet.

Följande kurser ingår i kurspaketet:

2ED393 Radioteknik

2ED313 Reglerteknik

1ED433 Elkraftsystem

2ED353 Mikrovågsteknik

Innehållet beskrivs i kursplanen för respektive kurs.

Elektroteknik - signalbehandling, kurspaket

Förkunskaper:

Kandidat­ eller ingenjörsexamen i elektro­teknik eller datorteknik, eller motsvarande, Engelska 6 eller motsvarande

Beskrivning av utbildning:

Under detta kurspaket studerar du de matematiska metoder som krävs för studier på avancerad nivå i elektroteknik. Du möter också tillämpningar som radiosystem och el från förnyelsebara källor. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och obligatoriska uppgifter.

Följande kurser ingår i kurspaketet:

1MA465 Flervariabelanalys och vektoranalys

2ED393 Radioteknik

4ED344 Signalbehandling

4ED433 El från förnyelsebara källor

Innehållet beskrivs i kursplanen för respektive kurs.