Barn som programmerar med Little Bits

Introduktion till programmering för grundskolan, kurskod 1ME150

Kursen på 7,5 hp ger dig grundläggande programmeringskunskaper och metoder som gör att du kommer kunna använda programmering som ett kraftfullt verktyg i din undervisning. Som en del i kursen kommer du att lära dig att använda olika programmeringstekniker för att bryta ned, analysera och tolka ett ämnesinnehåll anpassat till olika årskurser. Kursen ges av institutionen för datavetenskap och medieteknik på uppdrag av Skolverket och riktar sig till dig som undervisar i grundskolan.

Kursinnehåll

  • Abstrakt, logiskt och analytiskt tänkande: Algoritmer och problemlösning
  • Grundläggande begrepp inom programmering
  • Hantering av olika datatyper; interaktion och visualisering
  • Tillämpningar av olika programmeringstekniker för att skapa förståelse för hur programmering kan användas för problemlösning i olika ämnen och på olika nivåer i grundskolan.
  • Tillämpningar av olika koncept och tekniker för att förstå samband mellan programmering och fysiska objekt.
  • Pedagogiska och tekniska aspekter kring planering, genomförande, dokumentering, utvärdering och reflektion angående undervisning med hjälp av olika programmeringstekniker i grundskolan.

Länk till kursplanen ht-17.

Undervisningsformer

Undervisningen sker till största del på distans, via webbplattformar för kommunikation och samarbete. Under kursens gång kommer även ett fåtal fysiska träffar (2-3 st.) att äga rum. Om du inte har möjlighet att närvara fysiskt på dessa träffar kommer det även vara möjligt att medverka online. 

Introduktionsmöte

Introduktionsmöte kommer att äga rum den 10 november kl. 13-16 i sal D2272 (D-huset, campus Växjö) och via Adobe Connect genom denna länk.

Kursstart och kurslitteratur

Utbildningen genomförs på kvartsfart. Kursen kommer att starta vecka 45 och pågår under en 20 veckors period. 

Skolverket står för kurskostnad och kostnad för kurslitteratur. Litteraturen kommer tillhandahållas av Linnéuniversitetet. 

Anmälan och behörighet

För att göra en intresseanmälan till kursen skickar du ett mejl till Marcelo.milrad@lnu.se, vetenskaplig ledare och professor i medieteknik.

Sista anmälningsdag är den 10 oktober 2017. 

Personnummer och namn på den skola du undervisar på ska anges vid anmälan.

Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg är du välkommen att kontakta:

Marcelo Milrad, vetenskaplig ledare och professor i medieteknik
Karl-Johan Rosqvist, undervisande lärare och kursansvarig
Susanna Nordmark, undervisande lärare och doktorand i medieteknik 

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet