Studera skog och trä

Vill du vara en del i en bransch som kan främja hållbarhet? Med en ökad förståelse för skogen och skogens olika värden kan du bidra till ett hållbart brukande av en resurs som spelar en viktig roll, inte bara för klimatet men också för råvaruförsörjning, biologisk mångfald och rekreation.

Hitta din utbildning

Nyheter 2024

Kännetecken för Linnéuniversitetets utbildningar

Varje år läser 800 studenter någon av våra utbildningar inom skog och trä. Ungefär hälften av dem är privata skogsägare och läser kurser inom Hållbart familjeskogsbruk. Den andra hälften läser ett program med sikte på ett framtida yrke kopplat till skogs- och träbranschen.

Utbildningarna ges i flexibla former och på distans. Det ger dig fler möjligheter att studera utifrån dina förutsättningar. En del studenter kommer direkt från gymnasiet och väljer en utbildning för första gången. Många uppskattar att kunna byta bana mitt i livet, och att samtidigt kunna bo kvar på sin hemort och sköta studier hemifrån varvat med gemensamma fysiska träffar. Träffarna är en central del i utbildningarna! Läs mer om hur de går till under respektive utbildning.

Samverkan

Vi samverkar gärna med näringsliv och organisationer. Därför är exkursioner, studiebesök och gästföreläsningar vanligt förekommande inslag i våra utbildningar. Våra samverkansparter finns både bland små och stora aktörer, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Tillsammans skapar vi utbildningar med relevant innehåll.

Internationella möjligheter

Som programstudent har du möjlighet att studera eller göra praktik utomlands. Under de senaste åren har några studenter inom skog och trä valt att förlägga delar av sina studier i land annat Canada, Norge, Tjeckien, Tyskland och USA.
Läs mer om internationella möjligheter

Karriär

Det finns ett stort behov av arbetskraft och kompetens i hela skogens värdekedja, från skogsskötsel till produktion av mer hållbara produkter från skogen.

Digital frågestund

Är du nyfiken på att plugga skog och trä? Har du frågor om utbildningarna? Välkommen till en digital frågestund 8 april 2024 kl 15-16.

Anmäl dig senast 7 april via sotinfo@lnu.se för att få Zoom-länk till det digitala mötet.