studenter

Validering i praktiken (7,5 hp)

Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig mer om validering!
På uppdrag av Skolverket kommer Linnéuniversitetet också hösten 2023 att ge kursen ”Validering i praktiken”.

Om kursen

Med validering avses en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats.

Denna kurs riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i det viktiga arbetet med validering av vuxnas kunskap och kompetens.

Innehåll

I kursen behandlas bland annat olika former av kunskap och kompetens, lärande ur olika perspektiv, valideringsmodeller, validerings- och kartläggningskompetens, bedömning med syftet att öka kunskapen om hur individers kompetens kan bedömas genom ett rättssäkert och transparent arbetssätt.

Målgrupper

Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket, och riktar sig till anställda i verksamheter där olika former av validering kan förekomma. exempelvis

  • Studie- och yrkesvägledare (oavsett utbildningsnivå)
  • Personer som har vägledande funktioner (vuxenutbildning, yrkeshögskola m.fl.)
  • Lärare (oavsett utbildningsnivå)
  • Handläggare på Arbetsförmedlingen
  • Personer som arbetar med antagning
  • Personer som arbetar med omställning

 

Arbetsformer

Kursen ges som en distanskurs med kursträffar. Startdatum är den 14 augusti och slutdatum den 30 november. Inför och mellan kursträffar genomförs individuellt arbete. Studietakten är 31,5%. Kursdagarna är genomförs enligt följande:

14/8   Kort digital kursintroduktion, streamad och inspelad.

5/9     kl. 10.15 – 15.45 på Linnéuniversitetets Campus i Växjö.

20/9   kl. 10.15 – 15.45 på Linnéuniversitetets Campus i Växjö

6/10   kl. 8.30 – 14.00 Via Zoom på hemmaplan

25/10 kl. 10.15 – 15.45 på Linnéuniversitetets Campus i Växjö

30/11 kl. 8.30 – 14.00 Via Zoom på hemmaplan

 

Deltagandet i kursen är kostnadsfritt. Kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur tillkommer

Kursplan finns här: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-1YL10U-1.pdf

Ansökan

Ansökan till kurs görs genom ansökningsblankett: Anmälningsblankett Validering i praktiken ht23.pdf

Den ifyllda blanketten skickas som bifogad fil med epost till ftk.ykt@lnu.se

Sista ansökningsdag: 11 juni 2023