studenter

Validering i praktiken (7,5 hp), kursstart hösten 2024

En kurs för dig som vill lära dig mer om validering! Linnéuniversitet har under flera år gett kursen ”Validering i praktiken” på uppdrag av Skolverket och erbjuder under hösten 2024 återigen denna möjlighet.

Om kursen

Med validering avses en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats.

Denna kurs riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i det viktiga arbetet med validering av vuxnas kunskap och kompetens.

Innehåll

I kursen behandlas bland annat olika former av kunskap och kompetens, lärande ur olika perspektiv, valideringsmodeller, validerings- och kartläggningskompetens, bedömning med syftet att öka kunskapen om hur individers kompetens kan bedömas genom ett rättssäkert och transparent arbetssätt.

Målgrupper

Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket, och riktar sig till anställda i verksamheter där olika former av validering kan förekomma. exempelvis

  • Studie- och yrkesvägledare (oavsett utbildningsnivå)
  • Personer som har vägledande funktioner (vuxenutbildning, yrkeshögskola m.fl.)
  • Lärare (oavsett utbildningsnivå)
  • Handläggare på Arbetsförmedlingen
  • Personer som arbetar med antagning
  • Personer som arbetar med omställning

Arbetsformer

Kursen ges som en distanskurs med kursträffar. Startdatum är den 12 augusti och slutdatum den 1 december. Inför och mellan kursträffar genomförs individuellt arbete. Studietakten är 31,5 %. Kursdagarna genomförs enligt följande:

12/8              Kort digital kursintroduktion, streamad och inspelad

30/8              kl.10.15–15.45 på Linnéuniversitetets Campus i Växjö

23/9              kl.10.15–15.45 på Linnéuniversitetets Campus i Växjö

7/10              kl. 8.30–14.00 Via Zoom på hemmaplan

29/10            kl.10.15–15.45 på Linnéuniversitetets Campus i Växjö

28/11            kl. 8.30–14.00 Via Zoom på hemmaplan

Deltagande i kursen är kostnadsfritt. Kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur tillkommer.

Kursplan finns här: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-1YL10U-1.pdf

Uppdatering av kursplanens litteraturlista pågår.

Ansökan

Ansökan till kurs görs genom digital ansökningsblankett. Den ifyllda blanketten skickas som bifogad fil med e-post till ftk.ykt@lnu.se

Sista ansökningsdag: 9 juni 2024

Läs mer om validering på Skolverkets webbplats