några personer i ett klassrum

Workshopserie: dynamiska matematikprogram hösten 2024

När de nationella proven i matematik blir digitala behöver lärare ha digital kompetens. Den digitala kompetensen innefattar både kunskaper i hanteringen av digitala verktyg i undervisningen och didaktiska kunskaper vid användning av digitala verktyg i undervisningen.

Linnéuniversitetet har fått i uppdrag av Skolverket att under hösten 2024 genomföra två workshopserier med sex träffar med fokus på det dynamiska matematikprogrammet GeoGebra:

 • en workshopserie för lärare som undervisar i matematik i åk 7–9 respektive
 • en workshopserie för lärare som undervisar i matematik i gymnasieskolan.

Parallellt genomför lärarna Skolverkets moduler:

Workshopserierna ska ge lärare hjälp och stöd vid genomförande av modulen samt uppmuntra till kollegialt lärande vid användning av digitala verktyg i matematikundervisningen.

För vem

Workshopserien är primärt riktad till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och gymnasieskolan, inklusive motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Den är särskilt utformad för lärare som har begränsad eller ingen erfarenhet av att använda programvaran GeoGebra.

Upplägg

Workshopserien består av introduktion, genomgångar, gruppdiskussioner, praktiska övningar och utvärdering. Innehållet utgår från modulerna Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 och Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy.

Under den första träffen i workshopserien krävs inga speciella förberedelser. Från och med den andra träffen krävs dock både förberedelser innan och efterarbete från deltagarna enligt upplägget för Skolverkets modul. Utöver arbetet med modulen får deltagarna en avslutande uppgift. Denna uppgift utgör grunden för det intyg som deltagarna erhåller efter att ha genomfört utbildningen och deltagit i minst tre av workshopträffarna.

Den totala omfattningen i tid för att följa en modul och delta i träffarna beräknas till 18–22 timmar för deltagarna (varav 10 timmar för träffarna i workshopserien).

Innehåll i workshopserien

Träff 1, 3 timmar

 • Information om Skolverksmodulen samt workshopsträffarna
 • Indelning av deltagare i studiegrupper
 • Introduktion av GeoGebra och arbete med adekvata matematikuppgifter

Träff 2, 2 timmar

 • Fortsatt introduktion av GeoGebra och arbete med adekvata matematikuppgifter

Träff 3, 2,5 timmar

 • Modularbete (Del 1): Undervisning med GeoGebra

Träff 4, 2,5 timmar

 • Modularbete (Del 2): GeoGebra som ett demonstrationsverktyg

Träff 5, 2,5 timmar

 • Modularbete (Del 3): Dynamiska arbetsblad i GeoGebra

Träff 6, 2,5 timmar

 • Modularbete (Del 4): Elevaktiviteter i GeoGebra
 • Utvärdering av workshopserien

Datum

Datum för träffarna bestäms i samråd med huvudmännen. Dock ska den första träffen i workshopserien genomföras senast 2024-09-30 och den sista träffen senast 2024-12-06.

Anmälan

Huvudmän gör en preliminär anmälan av deltagare till workshopsserien genom att vända sig till kontaktperson, Miguel Perez, på Linnéuniversitetet. Antalet platser är begränsade.

Anmälan senast den 31 maj.