några spel på ett bord

Workshopserie: programmering i tidigare åldrar

Linnéuniversitetet erbjuder på uppdrag av Skolverket en workshopserie som komplement till webbkursen ”Om programmering” som finns på Skolverkets utbildningsportal.

I denna workshopserie får du som är lärare för tidigare åldrar lära dig hur du kan integrera programmering i din undervisning. Vi utgår ifrån Skolverkets webbkurs ”Om programmering” som du tar del av mellan träffarna. Under träffarna behandlar vi innehållet tillsammans och gör praktiska övningar.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig i första hand till

  • förskolllärare
  • lärare som undervisar i åk F–3 eller specialskolans åk F-4
  • lärare i fritidshem
  • lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6 eller specialskolans åk 5-7
  • lärare som undervisar i grundsärskolan åk 1-6. I andra hand även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga. Du behöver din huvudmans godkännande. Inga förkunskaper i programmering krävs.

Om webbkursen ”Om programmering”

Om programmering” är en webbkurs som finns tillgänglig på Skolverkets utbildningsportal. Att följa webbkursen är kostnadsfritt. Webbkursen ”Om programmering” består av nio avsnitt som ger en översikt över programmering i undervisningen från förskolan till gymnasieskolan och dessutom innehåller övningar i programmering. I avsnitten ”prova på programmering” och ”prova vidare” finns uppgifter som ger möjlighet till övning i programmering.

Om workshopserien

Med utgångspunkt i Skolverkets webbkurs ”Om programmering” genomförs 4 workshopsträffar. Workshopserien består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner. Deltagarna kommer även att få en kursuppgift utöver de uppgifter som finns i webbkursen ”Om programmering”. Kursuppgiften ligger till grund för det kursintyg som Linnéuniversitetet lämnar till deltagaren då kursen avslutas.

Träffarna innehåller bland annat:

  • Introduktion i programmering i undervisningen kopplat till centralt innehåll i läroplanen.
  • Introduktion i datalogiskt tänkande.
  • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
  • Arbete med uppgifter från webbkursen, samt en särskild kursuppgift.

Tidsåtgång, kursdatum och plats

Den totala tidsomfattningen att genomföra webbkursen och delta i workshoparna beräknas till ca 25 timmar (varav workshops 7 timmar) för deltagarna. Huvudmannen ansvarar för att deltagarna får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa workshopserien. 

Workshopserien kommer att starta vt 2023. Du kan anmäla dig redan nu. 

Kursintyg

Linnéuniversitetet utfärdar ett kursintyg till de deltagare som har klarat sitt spår, redovisat tillhörande kursuppgift samt har haft en närvaro på 75% eller mer på workshopträffarna.

 

Anmälan är stängd.