Två studenter som samtalar

Universitetsförvaltning

Universitetsförvaltningen svarar för service, ledning och samordning av vissa för universitetets gemensamma och övergripande frågor.

Förvaltningen organiseras i avdelningarna:

  • Avdelningen för externa relationer
  • Ekonomiavdelningen
  • IT-avdelningen
  • Kommunikationsavdelningen
  • Lokal- och serviceavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Studerandeavdelningen
  • Universitetsledningens kansli

Chef för universitetsförvaltningen är universitetsdirektören. Biträdande universitetsdirektör är Thorbjörn Nilsson.