Samverkan

Avdelningen för externa relationer

Avdelningen för externa relationer är den enhet inom universitetets gemensamma verksamhetsstöd som samlar kompetens inom innovation, samverkan, internationalisering och externfinansiering. Mer information om våra kompetensområden hittar du nedan. Välkommen att kontakta oss!

Grants and Innovation Office (GIO)
Vi informerar och ger råd om vilken extern finansiering som finns för olika forsknings- eller innovationsprojekt. Vi stödjer även utarbetandet av ansökningar till externa finansiärer, speciellt för komplexa projekt, för att höja kvaliteten på ansökningarna och förenkla för forskarna. Vi stödjer också forskare i att identifiera och stärka nyttiggörandeaspekter av deras forskning.

Internationella relationer (IR)

Vi samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella samarbetsavtal och finansieringsprogram relaterade till utbildning och forskning. Vi är rådgivande för ledning, fakulteter och central förvaltning i internationaliseringsfrågor och arbetar med implementering av policyn för internationalisering vid universitetet. 

Här kan du läsa mer om internationellt samarbete vid Linnéuniversitetet

Samverkan

Vi erbjuder organisationer, offentlig sektor och näringsliv en enkel väg in till Linnéuniversitetet samtidigt som vi ger ett internt stöd när det gäller samverkansfrågor. Vi utvecklar kontakterna för olika typer av samarbeten mellan näringsliv/samhälle och universitetets studenter och forskare. Ett ökat samarbete gör att vi stärker varandras verksamheter genom att tillsammans bidra till kunskap, innovation och entreprenöriellt förhållningssätt för en hållbar tillväxt i Linnéregionen.

Kontakta oss

Grants and Innovation Office (GIO): gio@lnu.se 

Internationalisering: intrel@lnu.se

Samverkan: samverkan@lnu.se