Samverkan

Avdelningen för externa relationer

Avdelningen för externa relationer erbjuder expertkompetens och utvecklingsstöd inom externfinansiering, innovation, samverkan, och internationalisering. Välkommen att kontakta oss!

Externfinansiering

 • Expertstöd vid utveckling av forskningsstrategier och utformning av ansökningar
 • Expertstöd gällande viktiga svenska finansiärer
 • Expertstöd för EU-finansiering

Kontakta oss: gio@lnu.se

Innovation

 • Expertstöd för ökat genomslag i samhället för forskningsresultat och akademisk kunskap
 • Finansiering för att verifiera idéer för nyttiggörande
 • Stöd att hitta partners för att utveckla din idé
 • Investering i spin-off företag baserade på idéer från Linnéuniversitetet

Kontakta oss: gio@lnu.se

Samverkan

 • Expertstöd för utveckling av strategier och metoder för samverkansarbete
 • En enkel väg in för näringsliv och offentlig sektor för samarbete med forskare och studenter
 • Kompetensutveckling för yrkesverksamma – uppdragsutbildning
 • Alumnrelationer
 • Regionala nätverk, utvecklingsfrågor, integrationsfrågor, kompetensförsörjning

Kontakta oss: samverkan@lnu.se

Internationalisering

 • Expertstöd för utveckling av strategier för internationalisering
 • Expertkunskap om akademiskt samarbete i olika världsdelar
 • Expertstöd och samordning rörande finansieringsprogram för internationalisering
 • Samordning och kvalitetssäkring av internationella samarbetsavtal
 • Samordning av internationell personalmobilitet

Kontakta oss: intrel@lnu.se

Projektledning

 • Erfarna, kompetenta projektledare för ledning av komplexa projekt

Kontakta oss: externarelationer@lnu.se

Strategiskt stöd och samordning

 • Inom samtliga fyra fokusområden är avdelningen för externa relationer strategiskt expert- och operativt stöd till akademisk ledning, kommittéer och råd
 • Avdelningen samordnar Linnéuniversitets samarbeten med externa parter runt innovation samt regionala samverkanspartners och nätverk
 • Avdelningen har ansvar för det av regeringen utsedda Innovationskontoret Fyrklövern, som drivs tillsammans med Karlstads Universitet, Mittuniversitetet och Örebro Universitet
 • Avdelningen ansvarar för drift av Linnéuniversitetets Holdingbolag

Mer om oss

Avdelningen för externa relationer består av ett trettiotal medarbetare från runt tio olika länder. Våra arbetsspråk är engelska och svenska, men på avdelningen talar vi även bl a tyska, spanska, ryska, franska, italienska, kazakh, finska, litauiska, flamländska och katalanska.

Vi samlar expertis inom ett brett fält. Här hittar du medarbetare med djup expertkunskap inom vitt skilda områden och samtidigt en stor bredd och blick för helheten. Förmågan att få saker att hända kombinerat med en god förståelse för hur helheten hänger ihop utmärker avdelningens medarbetare.

Vi är organiserade i tre team, som du kan läsa mer om nedan.

I Kalmar hittar du oss i Falken, plan 2. I Växjö finns vi i H-huset, vid ingången till restaurang Kristina. Och vi finns även i Västervik och i Pukeberg (Nybro). Välkommen att titta in! För en kopp kaffe, ett förutsättningslöst samtal, eller bara av ren nyfikenhet.

Rickard Bucksch
Avdelningschef 

Team Grants and Innovation Office (GIO)

Vi informerar och ger råd om vilken extern finansiering som finns för olika forsknings- eller innovationsprojekt. Vi stödjer även utarbetandet av ansökningar till externa finansiärer, speciellt för komplexa projekt, för att höja kvaliteten på ansökningarna och förenkla för forskarna. Vi stödjer också forskare i att identifiera och stärka nyttiggörandeaspekter av sin forskning. Genom projektledare och finansiella rådgivare som är specialiserade på EU:s ramverksprogram Horizon 2020 stödjer vi även genomförandet av sådana projekt.
Kontakta Teamleader Kjärstin Hagman Boström

Här kan du läsa mer om ett av Linnéuniversitets stora forsknings- och innovationsprojekt inom Horizon 2020

Team Samverkan (SAM)

Vi erbjuder organisationer, offentlig sektor och näringsliv en enkel väg in till Linnéuniversitetet samtidigt som vi ger ett internt stöd när det gäller samverkansfrågor. Vi utvecklar kontakterna för olika typer av samarbeten mellan näringsliv/samhälle och universitetets studenter och forskare. Ett ökat samarbete gör att vi stärker varandras verksamheter genom att tillsammans bidra till kunskap, innovation och entreprenöriellt förhållningssätt för en hållbar tillväxt i Linnéregionen.
Kontakta Teamleader Elin Lindkvist

Här kan du läsa mer om samverkan vid Linnéuniversitetet

Team Internationella relationer (IR)

Vi samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella samarbetsavtal och finansieringsprogram relaterade till utbildning och forskning. Vi är rådgivande för ledning, fakulteter och central förvaltning i internationaliseringsfrågor och arbetar med implementering av policyn för internationalisering vid universitetet.
Kontakta Teamleader Camilla Andersson Lundqvist

Här kan du läsa mer om internationellt samarbete vid Linnéuniversitetet

Kontakta oss

Intresserad av samverkan med Linnéuniversitet men vet inte riktigt vart du ska vända dig? samverkan@lnu.se

Om EU-finansiering: kjarstin.hagman@lnu.se
Om KK-Stiftelsen: anna.wingkvist@lnu.se
Om Familjen Kamprads Stiftelse: mikael.harlin@lnu.se

Om innovationsrådgivning: mathias.gaunitz@lnu.se
Om verifieringsmedel: emma.hermansson@lnu.se
Om innovationsstödsystemet: emma.hermansson@lnu.se

Om uppdragsutbildning: katarina.ek@lnu.se
Om Alumnrelationer: kristina.julin@lnu.se
Om Integrationsfrågor: elin.lindkvist@lnu.se
Om Linnéuniversitets CRM-system: helena.belfrage@lnu.se
Om portalen MyCareer för exjobb och studentprojekt: jan.novak@lnu.se

Om Linnéuniversitetets Brysselkontor: linus.karlsson@lnu.se
Om Personalmobilitet: lena.kulmala@lnu.se
Om Scholars at Risk: lena.kulmala@lnu.se
Om Erasmus+: camilla.lundqvist@lnu.se
Om Linnaeus Palme: linus.karlsson@lnu.se

Om Asien & Sydamerika: charlotte.skoglund@lnu.se
Om Nordamerika: ingela.aberg@lnu.se
Om Centralamerika: stefan.lindkvist@lnu.se
Om Afrika: lena.kulmala@lnu.se
Om Australien, Nya Zealand, Mellanöstern & Nordafrika: linus.karlsson@lnu.se
Om Indien: camilla.lundqvist@lnu.se

Om Campus Västervik: torbjorn.hakansson@lnu.se
Om Kompetenscenter Pukeberg: annchristin.bayard@lnu.se

Om Kommittén för samhällelig drivkraft: ksd@lnu.se
Om Kommittén för internationalisering: camilla.lundqvist@lnu.se
Om Innovationskontoret Fyrklövern: rickard.bucksch@lnu.se
Om Linnéuniversitets Holdingbolag: emma.hermansson@lnu.se

Om allmänna frågor runt forskningsfinansiering: gio@lnu.se
Om frågor runt nyttiggörande, impact eller innovation: gio@lnu.se
Om allmänna frågor runt samverkan: samverkan@lnu.se
Om allmänna frågor runt internationalisering: intrel@lnu.se
Om allmänna frågor runt Avdelningen för externa relationer: rickard.bucksch@lnu.se
katarina.ek@lnu.se