Fakturainformation till Linnéuniversitetets leverantörer

Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura. Med elektroniska fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. En PDF- faktura är inte en sådan faktura.

Linnéuniversitetet följer SFTI:s rekommendationer och standarder för E-fakturering och i första hand önskar vi ta emot fakturan i PEPPOL BIS Billing 3.0 och därefter enligt nedan rekommenderande standarder:

 • PEPPOL BIS Billing 3
 • Svefaktura BIS 5A 2.0
 • Svefaktura 1.0
 • SFTI Fulltextfaktura

Se även : https://www.sfti.se/sfti/standarder.44454.html

Organisationsnummer: 202100-6271

Det finns flera sätt på vilka ni kan skicka elektronisk faktura till Linnéuniversitetet

Övrigt

Pappersfakturor

Vi ser helst att ni skickar fakturan i elektroniskt format. Om ni har ett avtal som tecknats före 1:a april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas.

Vår faktureringsadress är:
Linnéuniversitetet
Box 451
351 06 Växjö

PDF-fakturor via e-post

Vi ser helst att ni skickar fakturan i elektroniskt format. Om ni har ett avtal som tecknats före 1:a april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura kan PDF-fakturor skickas via e-post: faktura@lnu.se (eventuella bilagor måste ligga i samma fil som fakturan).

Observera att adresserna ovan endast gäller fakturor med tillhörande underlag. Skicka därför inte t.ex. varor, biljetter, orderbekräftelser eller påminnelser till fakturaadresserna.

Övrig fakturainformation

Följande uppgifter ska alltid finnas på fakturan

 • referenskod (sifferkod på 4 siffror)
  för periodiska fakturor kan andra referenskoder vara aktuella
 • vår referensperson
 • företagsnamn
 • adress
 • organisationsnummer
 • fakturanummer
 • bankuppgifter
 • uppgift om F-skattsedel eller underlag för skattebefrielse
 • betalningsvillkor (30 dagar netto från fakturadatum; faktureringsavgifter eller motsvarande godkänns ej)
 • totalt fakturabelopp, momsbelopp samt momssats
 • varans/tjänstens benämning och pris.

För frågor kontakta oss via faktura@lnu.se