Arbeta på distans med privat dator

Linnéuniversitetet erbjuder goda möjligheter för dig som anställd att jobba på distans, till exempel hemifrån, under förutsättning att du har tillgång till en dator med Internet åtkomst.

De flesta IT-system går att nå från Internet när du sitter utanför Linnéuniversitets lokaler som till exempel Primula, TimeEdit med flera.

Nedan finns några tips och verktyg som kan underlätta för dig vid distansarbete.

Här kan du läsa mer om du arbetar hemma med din personaldator.

E-post, kalender och kontakter

Du kan alltid komma åt din e-post, kalender och kontakter när du befinner dig utanför universitetets nätverk genom att i valfri webbläsare surfa till adressen https://webmail.lnu.se.

Guider för Webmail i Serviceportalen

Fillagring

För att komma åt filer på din personliga fillagringsplats P: och på den gemensamma lagringsplatsen S: kan du antingen använda dig av webbaserade gränssnittet Mina filer.

Guide för Mina filer i Serviceportalen

Du har även åtkomst till dina filer du har i Box via en webbläsare.

Guider för Box i Serviceportalen

E-möten

Kommunikationsverktyg som Zoom och Teams kan användas för bland annat e-möten på distans.

Guider för Zoom i Serviceportalen

Guider för Teams i Serviceportalen

Lärplattformen MyMoodle

Lärplattformen MyMoodle är också tillgänglig hemifrån.
MyMoodle har inbyggda kontextuella manualer och handledningar:

  • Vårt egenproducerade material under den blå knappen "Guider" i nederkanten då du är inloggad i MyMoodle.
  • Funktionsbeskrivningar under frågeteckensymbolen som finns vid de olika inställningarna när man administrerar sin kurs.
  • Moodle.org:s omfattande manualer (enbart på engelska) via länken längst ned på sidan.

Guider för MyMoodle i Serviceportalen.

Åtkomst till interna IT-system på Linnéuniversitetet som kräver VPN (Virtuellt Privat Nätverk)

För att kunna ansluta till interna IT-system på Linnéuniversitetet som enbart är åtkomliga inifrån universitetets nätverk behöver du ansluta vid VPN.

Exempel på system som kräver anslutning via VPN:

  • Unit4 Business World (Agresso)
  • Outlook, om du har en äldre version än 2016.
  • Personliga fillagringsplatsen P: och gemensamma fillagringsplatsen S: via "Utforskaren" eller "Finder" på din dator. Via Mina filer kommer du åt filer på P: och S: utan VPN-anslutning.
  • Primula-klienten. Primula via webben fungerar utan VPN.

Guider för hur du installerar och ansluter via VPN i Serviceportalen

Serviceportalen

I Serviceportalen hittar du guider och FAQ för flera av Linnéuniversitetets IT-system.

Kontakta IT-support

Behöver du hjälp kan du kontakta IT-support:

  • Telefon: 0480-446700
  • E-post: it-support@lnu.se

Du kan även skapa ett nytt ärende och se dina befintliga via Easit Självservice.

På Medarbetare finns mer information hur du ställer om till digitalt arbete på distans.