[Åtgärdad] Trend Micro Security for Mac visar felmeddelandet "Parent server unavailable"

Just nu har vi ett problem med universitetets server för Trend Micro Security som berör alla Macanvändare. Ett felmeddelande visas med texten "Parent server unavaliable" vilket innebär att klienten på datorn inte kan nå universitetets server. Istället kommer klienten att hämta ev uppdateringar direkt från leverantören. Vi arbetar med att lösa problemet.