[Åtgärdat] Driftstörning på Zoom

Vi har gjort en workaound så att Zoom fungerar nu.

Tidigare meddelande: 

Sunet har en felanmälan på att det är problem med åtkomst till Zoom och arbetar med att lösa felet. 

Denna ticket kommer att uppdateras till stängd när felet är åtgärdat: http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=SUNETTICKET-5566