Lokalvård

Lokal- och serviceavdelningen

Lokal- och serviceavdelningen (LOS) är en avdelning inom den gemensamma förvaltningen och ansvarar för tjänster inom lokaler och service.

Lokal- och serviceavdelningen består av fyra sektioner och ansvarar för

  • lokalplanering
  • lokaladministration
  • lokalvård
  • vaktmästeri, post
  • infocenter, copycenter, universitetsbutik

Kontakta oss

Avdelningschef är Hans Tunér

Sektionen för lokalplanering
Sektionschef är Mikael Pettersson

Sektionen för lokalvård
Sektionschef är Annika Magnusson

Sektionen för vaktmästeri och post
Sektionschef är Malin Sunesson

Sektionen för Infocenter
Sektionschef är Sara Carlsson