Lokalvård

Lokal- och serviceavdelningen

Lokal- och serviceavdelningen (LOS) är en avdelning inom den gemensamma förvaltningen och ansvarar för tjänster inom lokaler och service.

Lokal- och serviceavdelningen består av fyra sektioner och ansvarar för

  • lokalplanering
  • lokaladministration
  • lokalvård
  • vaktmästeri, post
  • infocenter, copycenter, universitetsbutik

Kontakta oss

Tf Avdelningschef är Christel Olsson

Sektionen för lokalplanering: Tf Sektionschef är Christel Olsson

Sektionen för lokalvård: Sektionschef är Annika Magnusson

Sektionen för vaktmästeri och post: Sektionschef är Malin Sunesson

Sektionen för Infocenter: Sektionschef är Sara Carlsson