Student på morgonpromenad framför Universitetsbiblioteket

HR-avdelningen

Vårt uppdrag är att med hög kvalitet stödja och utveckla HR-processerna för hela Linnéuniversitetet. Tillsammans skapar vi hållbara förutsättningar för arbete.

HR-avdelningens ansvarsområden är:

  • Rekrytering
  • Kompetensutveckling
  • Personalsociala frågor
  • Organisationsutveckling
  • Löner och förmåner
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Avveckling

Vårt mål är att med hög kompetens, engagemang och ett hållbart arbetssätt skapa en attraktiv arbetsplats.