Student på morgonpromenad framför Universitetsbiblioteket

HR-avdelningen

HR-avdelningens medarbetare är Linnéuniversitetets internkonsulter inom HR-området. Vårt arbete ska bidra till effektiva och rationella processer, som stödjer organisatorisk, akademisk och professionell utveckling för Linnéuniversitetet och dess medarbetare.

HR-avdelningens ansvarsområden är:

  • Rekrytering
  • Kompetensutveckling
  • Personalsociala frågor
  • Organisationsutveckling
  • Löner och förmåner
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Avveckling

Vi arbetar för att Linnéuniversitetet ska vara en miljö där alla – såväl anställda och studenter som tillfälliga besökare – behandlas med värdighet och respekt. Även frågor som delaktighet, mångfald och ett inkluderande synsätt räknar vi till våra grundläggande värderingar.