Två studenter med laptop

Studerandeavdelningen

Studerandeavdelningens uppdrag är att ge stöd och service, effektivt och rättssäkert till studenter och institutioner.

Studerandeavdelningen ansvarar för central studievägledning, antagning, examen, utbytesstudier, Ladok, Kursinfo, Studenthälsan samt stöd till funktionshindrade studenter.

Du kan vända dig till studerandeavdelningen när det gäller frågor som berör:

Mer information hittar du på webbsidan för respektive enhet.

Kontakta oss

Studerandeavdelningen består av följande sektioner:

Antagningen

Sektionschef är Peter Citron

International Office
Sektionschef är Maria Eriksson

LADOK/Kursinfo/Examen

Sektionschef är Katarina Holm

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning/Studie- och karriärvägledare

Sektionschef är Linda Levin

Studenthälsan

Sektionschef är Maria Larsson