Två studenter med laptop

Studerandeavdelningen

Studerandeavdelningens uppdrag är att ge stöd och service, effektivt och rättssäkert till studenter och institutioner.

Studerandeavdelningen ansvarar för central studievägledning, antagning, examen, utbytesstudier, systemstöd (Ladok/Kursinfo), tillgodoräknandeprocessen, disciplinärenden, validering, studenthälsa samt stöd till funktionshindrade studenter.

Du kan vända dig till studerandeavdelningen när det gäller frågor som berör:

Mer information hittar du på webbsidan för respektive enhet.

Kontakta oss

Studerandeavdelningen består av följande sektioner:

Antagningen

Sektionschef är Peter Citron

International Office
Sektionschef är Maria Eriksson

Tillgodoräknande, examen, validering och systemstöd. Disciplinärenden.

Sektionschef är Katarina Holm

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning/Studie- och karriärvägledare

Sektionschef är Linda Levin

Studenthälsan

Sektionschef är Maria Larsson