Nämnden för lärarutbildning

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Vi utbildar i dagsläget 2 000 av dessa lärare hos oss på Linnéuniversitetet.

På Linnéuniversitetet utbildas lärare för verksamhet i alla skolformer, från förskola till gymnasium. Nämnden för lärarutbildning, NLU, har ansvar för lärarprogrammens innehåll och kvalitet. Nämnden består av representanter från universitetets fakulteter och leds av dekan och prodekan.

Kansliet för lärarutbildning är det administrativa stödet inom NLU. Kansliet bereder ärenden för nämnden och samordnar respektive lärarprogram.

Ta del av lärarutbildningens text om nyheter från december 2019

Ta del av lärarutbildningens text om nyheter från oktober 2019

Genom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, stödjer kansliet samverkan som rör skolutveckling, lärarutbildning och fortbildning av lärare.

Kontaktuppgifter till nämndens ledning och kansliet för lärarutbildning finns under rubriken Möt lärarutbildningen.

Aktuellt