Nämnden för lärarutbildning

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Vi utbildar i dagsläget 2 000 av dessa lärare hos oss på Linnéuniversitetet.

På Linnéuniversitetet utbildas lärare för verksamhet i alla skolformer, från förskola till gymnasium. Nämnden för lärarutbildning, NLU, har ansvar för lärarprogrammens innehåll och kvalitet. Nämnden består av representanter från universitetets fakulteter och leds av dekan och prodekan.

Kansliet för lärarutbildning är det administrativa stödet inom NLU. Kansliet bereder ärenden för nämnden och samordnar respektive lärarprogram.

Genom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, stödjer kansliet samverkan som rör skolutveckling, lärarutbildning och fortbildning av lärare.

Kontaktuppgifter till nämndens ledning och kansliet för lärarutbildning finns under rubriken Möt lärarutbildningen.

Det här är vi

Få en inblick i lärarutbildningarna på Linnéuniversitetet. I klippet möter du både lärare och studenter som berättar om de olika utbildningarna och varför du ska välja Linnéuniversitetet.

Aktuellt