Studenter vid dator

Forskning om skola och utbildning

Skola och likvärdiga möjligheter till utbildning är ett viktigt forskningsområde. Nämnden för lärarutbildning stödjer varje år utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning på Linnéuniversitetets fakulteter. Det ger lärarutbildningen forskningsanknytning och ökad kunskap i frågor om kunskap, lärande och fostran.

Nyheter

Publikationer

Forskargrupper

Forskargrupper inom skola och utbildning