Studenter vid dator

Forskning om skola och utbildning

Nämnden för lärarutbildning stödjer varje år utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning vid Linnéuniversitetets fakulteter. Den övergripande målsättningen är att säkerställa och utveckla lärarutbildningsprogrammens forskningsbas samt synliggöra och förstärka relationen mellan forskning, utbildning och samverkan.

Nyheter

Publikationer

Forskargrupper

Forskargrupper inom skola och utbildning