Barnhänder håller om en planta i jorden

Forskning om skola och utbildning

Nämnden för lärarutbildningar stödjer varje år utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning vid Linnéuniversitetets fakulteter. Den övergripande målsättningen är att säkerställa och utveckla lärarutbildningsprogrammens forskningsbas samt synliggöra och förstärka relationen mellan forskning, utbildning och samverkan.

Forskningskalender

I vår forskningskalender presenteras kommande evenemang, konferenser, seminarier, nätverksträffar och mycket mer kopplat till forskning inom lärarutbildning, förskola och skola. Välkommen att delta! 

Nyheter

Publikationer

Forskargrupper och kunskapsmiljöer

Forskargrupper och kunskapsmiljöer aktiva inom skola och utbildning