Vy över byggnader speglade i vatten

Möt lärarutbildningen

Nämnden för lärarutbildningar leds av vicerektor och biträdande vicerektor. Dessa har stöd från lärarutbildningskansliet i arbetet.

I nämnden sitter dessutom dekaner, eller de personer som respektive dekan utser, från de fakulteter som har verksamhet kopplad till lärarprogrammen. Nämnden har också tre studentrepresentanter som utses av Linnékåren, samt två ledamöter med anställning utanför Linnéuniversitetet. Välkommen att kontakta oss när du har frågor gällande lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.