Möt lärarutbildningen

Nämnden för lärarutbildningen leds av dekan och prodekan. Dessa har stöd från kansliet för lärarutbildning i arbetet.

I nämnden sitter dessutom övriga dekaner, eller de personer som respektive dekan utser, från de fakulteter som har verksamhet kopplad till lärarprogrammen. Nämnden har också tre studentrepresentanter som utses av Linnéstudenterna, samt två ledamöter med anställning utanför Linnéuniversitetet. Välkommen att kontakta oss när du har frågor gällande lärarutbildning vid Linnéuniversitetet. Är du osäker på vem du ska kontakta så kan du alltid mejla till lararutbildning@lnu.se