Elever som sitter vid ett bord

Utbildning vid nämnden för lärarutbildningen

På Linnéuniversitetet utbildar vi dig som vill bli eller redan är lärare. Här ger vi dig chansen att växa i din roll som lärare.

Att arbeta med barn och unga är både stimulerande och utmanande. Vi erbjuder utbildningar med mångkulturella perspektiv i nära samverkan med skolväsendet. Allt för att du ska kunna möta ditt betydelsefulla yrke som lärare.

Lärarlyftet  

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Läs mer om Lärarlyftet på Skolverket.se

Här hittar du aktuella kurser inom Lärarlyftet vid Linnéuniversitetet höstterminen 2018. 

Våra utbildningar

Logga in i LUB-portalen

Här kan du som är student eller samarbetspartner med lärarutbildningen logga in i Lärarutbildningsportalen. 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

I samtliga grundutbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Den verksamhetsförlagda utbildningen är kort sagt lärarstudenternas praktik. Det är då du provar dina kunskaper och ser hur det fungerar i skolans vardag. En VFU-koordinator sköter placeringen så att varje student får en plats på en skola i Linnéuniversitetets partnerområde. Studenten möts av en VFU-handledare på den skola där den verksamhetsförlagda utbildningen sker. 

Kontakta någon av våra VFU-koordinatorer för mer information om hur vi arbetar med verksamhetsförlagd utbildning inom våra lärarutbildningar. Kontaktuppgifter  finns under rubriken Möt Lärarutbildningen.

Vanliga frågor kring lärarlegitimation

Förskollärar- och lärarlegitimation infördes i Sverige 1 juli 2011. Övergångsbestämmelser infördes 1 dec. 2013.
Ansökan om förskollärar- eller lärarlegitimation görs hos Skolverket
Skolverket
 

Hur får jag min lärarlegitimation?

Skolverket utfärdar legitimation utifrån skolform, årskurs och ämnen förutsatt att den sökande har ett fullständigt utbildningsbevis eller examensbevis från avslutad lärarutbildning eller förskollärarutbildning. Utifrån det examensbevis varje lärare respektive förskollärare har, kommer det att göras en bedömning i enlighet med gällande författningar.

Den enskilde läraren eller förskolläraren kan skapa sig en bild av sin behörighet genom att jämföra sitt examensbevis mot bestämmelserna i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.
Förordningen (2011:326)

Jag har läst med inriktning mot fritidshem, kan jag få en lärarlegitimation?

Från 1 dec. 2013 ges de med examen mot fritidsverksamhet legitimation för åk 1-6 i de skolämnen som ingår i examen eller efter aktuell poängnyckel.

Jag har kompletterat min utbildning efter examen, hur får jag med det in min legitiomation?

Kompletterande utbildning utöver examen ger legitimation i skolämnen enligt Skolverkets poänggränser för utökad behörighet. För den med examensbevis utfärdat före 1 juli 2011 och har kompletterande studier före 1 dec. 2013 gäller särskilda poänggränser enligt Skolverkets Poängnyckel för lägsta poängomfattning för ämnen inom äldre lärarexamina.

Jag läste min utbildning innan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet blev Linnéuniversitetet. Var hittar jag min utbildningsplan?

Om du har genomfört din utbildning 2001 eller senare publiceras inom kort en förteckning över utbildning vid Högskolan i Kalmar och Växjö universitet samt Linnéuniversitetet.

Vad har hänt inom lärarutbildningen de senaste 10 åren

1 juli 2005 infördes en obligatorisk specialisering i matematik och svenska inom lärarutbildning mot förskola, fritidshem och grundskolans tidiga år (210 hp).

1 juli 2007 Bolognaanpassades svensk lärarutbildning vilket innebar att examen ges på grund- eller avancerad nivå beroende på kursinnehåll och antal poäng.

1 januari 2010 bildades Linnéuniversitetet genom fusion mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet.

I juli 2011 infördes Lärarutbildning enligt 2011-års förordning.

På Linnéuniversitetet finns utsedda kontaktpersoner mot Skolverket:
Håkan Hansson

Saknar du lärarexamen eller lärarlegitimation

Det finns olika sätt att få behörighet att undervisa. Utgångspunkten är de behörigheter du får i din lärarexamen. Skolverket är den myndighet som prövar ansökningar om lärarlegitimation. Har du inte inte avslutat en påbörjad lärarutbildning eller saknar lärarlegitimation av någon annan anledning? 

Sök till VAL-projektet, Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

VAL är ett regeringsuppdrag som gett ett antal lärosäten möjlighet att anordna särskild vidareutbildning för obehöriga lärare. Efter ansökan och antagning till VAL får du komplettera dina studier enligt en individuell studiegång som leder till lärarexamen mot grundskolan eller gymnasieskolan. Linnéuniversitetet ingår i dagsläget inte i VAL- projektet.

För att vara behörig att söka till VAL-projektet ska du:

  • Vara anställd som lärare hos en skolhuvudman och ha arbetat som lärare på rätt nivå och i rätt ämnen i minst två år.
  • Ha tidigare högskoleutbildning och yrkeserfarenhet som lärare i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom den totala ramen på 120 högskolepoäng.

Du kan läsa mer om VAL och vilka lärosäten som i dagsläget ingår, på Umeå universitets webbplats för VAL-projektet.

Har du utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom ULV, Utländska lärares vidareutbildning.

ULV är en kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på utländska lärares och förskollärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola.

Utbildningen ges vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra terminers studier på heltid.

Utbildningen vänder sig till dig som har:

  • Minst en 2-årig utländsk lärarexamen på eftergymnasial nivå
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller motsvarande, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013

Du kan läsa mer om behörighetskrav och ansökan till ULV på Stockholms universitets webbplats för Utländska lärares vidareutbildning. 

Komplettera med utbildning inom pedagogik och didaktik

För dig som har högskolepoäng inom ett undervisningsämne men saknar lärarutbildning finns alternativet Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Du kan läsa om förutsättningar och möjligheter med KPU på programsidan Lnu.se för Kompletterande pedagogisk utbildning.


Du som har lärarexamen men vill utöka din behörighet

Inom Lärarlyftet II erbjuds kurser för lärare med examen men som undervisar i ett ämne där de saknar behörighet. Linnéuniversitetets kurser inom Lärarlyftet.

Vid Linnéuniversitetet finns det möjlighet att läsa fristående kurser i undervisningsämnen, för att få utökad behörigehet. På Lnu.se/utbildning kan du se vilka kurser som erbjuds.