Bibliotek med bokhyllor i förgrunden och studenter i bakgrunden

Utbildning vid Lärarutbildningen

På Linnéuniversitetet utbildas lärare för verksamheter, från förskola till gymnasium. Vi erbjuder en flexibel, verksamhetsnära och internationell lärarutbildning med studenten i centrum. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och verksamhetsnära delar av utbildningarna genomförs i nära samverkan med förskolor och skolor i vår region. Allt för att du ska kunna möta ditt betydelsefulla yrke som lärare.

Gå direkt till

Våra program

Är du intresserad av att bli lärare? På sidan Lärarutbildning - Våra program kan du läsa mer om vad det innebär att vara lärare, hur det är att studera vid Linnéuniversitetet samt se en lista över våra program. 

Hos oss kan du utbilda dig till förskollärare, grundlärare för fritidshem, med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller årskurs 4-6. Du kan också bli ämneslärare eller yrkeslärare. För dig som vill vidareutbilda dig så finns det möjlighet att läsa till speciallärare eller specialpedagog. Du som har ämneskunskap eller yrkeskunnande kan också läsa en kompletterande pedagogisk utbildning eller yrkeslärarprogrammet.

Kompetensutveckling

Är du lärare, förskollärare eller arbetar inom skolan i en annan roll? Vill du få behörighet i ett ämne eller stärka dina kunskaper inom ett område? På sidan för kompetensutveckling hittar du utbildningar med fokus på kompetensutveckling inom förskola och skola.

Samarbeten

Lärarutbildning vid Linnéuniversitetet genomförs i nära samverkan med förskolor och skolor i vår region, bland annat genom verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsnära delar i utbildningarna. 

Partnerområden inom VFU

I samtliga grundutbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Den verksamhetsförlagda utbildningen är kort sagt lärarstudenternas praktik. Det är då studenterna prövar sina kunskaper och ser hur det fungerar i skolans vardag. Nedanstående karta visar partnerområden för VFU där kommuner och fristående verksamheter ingår. 

karta över södra sverige där lärarutbildningens partnerområden är gulmarkerade

Övningsförskolor och övningsskolor

Just nu pågår ett arbete vars mål är att utveckla förutsättning för införandet av övningsförskolor och övningsskolor. Läs mer om det arbetet på sidan för Övningsförskolor och övningsskolor.

Internationella möjligheter

Som lärarstudent vid Linnéuniversitetet har du många möjligheter att bedriva delar av dina studier utomlands, bland annat genom ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsskrivande, men också möjligheten att ta vara på den mångkultur som finns på campus i Kalmar och Växjö. Du hittar mer information om detta på vår sida Internationella möjligheter.

Vanliga frågor