Avslutningshögtid lärarutbildningen

Avslutningshögtid för lärarstudenter

Linnéuniversitetet arrangerar en högtid i Växjö och en i Kalmar, för de studenter som under respektive höst- eller vårtermin avslutar sina studier inom någon av lärarprogrammen.

Högtiderna arrangeras varje år i juni respektive januari. Programmet för högtiderna innehåller musikunderhållning, tal, upprop av avgångsstudenterna samt blomsterutdelning.

Datum och plats för nästa högtid ser du här. Ett anmälningsformulär kommer att öppnas där du som student kan anmäla dig att delta tillsammans med ett begränsat antal besökare. Information till berörda studenter skickas via e-post.

Avslutningshögtid Kalmar
Onsdagen den 5 juni 2019, kl. 17.30 - 19.00
Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49

Avslutningshögtid Växjö
Fredagen den 7 juni 2019, kl. 14.00 - 15.30
Växjö konserthus, Västra Esplanaden 14

Notera att avslutningshögtiden är frivillig och att inga formella handlingar utfärdas i samband med högtiden. Varje student ansöker om sin examen vid avslutad utbildning. Läs mer om att ansöka om examen på den här länken.