Avslutningshögtid lärarutbildningen

Avslutningshögtid för lärarstudenter

Linnéuniversitetet arrangerar en högtid i Växjö och en i Kalmar, för de studenter som under respektive höst- eller vårtermin avslutar sina studier inom något av lärarprogrammen.

Högtiderna arrangeras varje år i juni respektive januari. Programmet för högtiderna innehåller musikunderhållning, tal, upprop av avgångsstudenterna samt blomsterutdelning. Datum för nästa högtid ser du här:

Avslutningshögtid Kalmar
Onsdagen den 5 juni 2019, kl. 17.30 - 19.00
Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49

Avslutningshögtid Växjö
Fredagen den 7 juni 2019, kl. 14.00 - 15.30
Växjö konserthus, Västra Esplanaden 14

Nu kan du som student anmäla dig att delta vid nästa högtid tillsammans med ett begränsat antal besökare. Antalet avgångsstudenter och sittplatser i respektive lokal styr hur många besökare vi kan garantera. Det innebär 4 besökare per student i Växjö och 8 besökare per student i Kalmar. Eventuella ytterligare lediga platser kommer att erbjudas efter sista dag för anmälan.

Anmäl dig senast 12 maj.

Notera att avslutningshögtiden är frivillig och att inga formella handlingar utfärdas i samband med högtiden. Varje student ansöker om sin examen vid avslutad utbildning. Läs mer om att ansöka om examen på den här länken.