Avslutningshögtid lärarutbildningen

Avslutningshögtid för lärarstudenter

Linnéuniversitetet arrangerar en högtid i Växjö och en i Kalmar, för de studenter som under respektive höst- eller vårtermin avslutar sina studier inom något av lärarprogrammen.

Högtiderna arrangeras varje år i juni respektive januari. Programmet för högtiderna innehåller musikunderhållning, tal, upprop av avgångsstudenterna samt blomsterutdelning. Datum för nästa högtid är 17 januari 2020. 

Avslutningshögtiden i Kalmar:
Fredagen den 17 januari kl. 14.00-15.30
Glasannexet i KalmarSalen, Skeppsbrogatan 49

Avslutningshögtid i Växjö:
Fredagen den 17 januari 2020 kl. 14.00-15.30
Christina Nilsson-salen, Växjö Konserthus, Västra Esplanaden

Du som avslutar din lärarutbildning under HT2019 har här haft möjlighet att anmäla dig. Anmälan är nu stängd. Vill du delta men har glömt att anmäla dig hör av dig till någon av kontaktpersonerna.  

Notera att avslutningshögtiden är frivillig och att inga formella handlingar utfärdas i samband med högtiden. Varje student ansöker om sin examen vid avslutad utbildning. Läs mer om att ansöka om examen på den här länken.