Avslutningshögtid lärarutbildningen

Avslutningshögtid för lärarstudenter

Linnéuniversitetet arrangerar en högtid i Växjö och en i Kalmar, för de studenter som under respektive höst- eller vårtermin avslutar sina studier inom något av lärarprogrammen.

Högtiderna arrangeras årligen i juni respektive januari. Programmet för högtiderna innehåller musikunderhållning, tal, upprop av avgångsstudenterna samt blomsterutdelning. 

Vid slutet av vårterminen 2021 har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda avslutningshögtider i det ordinarie utförandet på grund av risken för smittspridning av Corona-viruset. 

Avslutningshögtiden för vårterminen 2021 blir digital och kommer att publiceras som film på denna sida. Avslutningshögtiden publiceras fredagen den 4 juni 2021 klockan 14.00! Välkomna! 

Notera att avslutningshögtiden är frivillig och att inga formella handlingar utfärdas i samband med högtiden. Varje student ansöker om sin examen vid avslutad utbildning. Läs mer om att ansöka om examen på den här länken