gula rosor

Avslutningshögtid för lärarutbildningen

Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet arrangerar en högtid i Växjö och en i Kalmar, för de studenter som under respektive höst- eller vårtermin avslutar sina studier inom något av lärarutbildningens program.

Fredagen den 31 maj 2024 är det dags för avslutningshögtider i Kalmar och Växjö för studenter från ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammen. En inbjudan har skickats ut till de studenter vars program slutar i samband med vårterminen. I inbjudan finns information om tider och antal anhöriga. 

Anmälan är nu stängd. Har du missat att anmäla dig? Hör av dig till oss så snart som möjligt! 

Avslutningshögtiderna kommer att innehålla tal, musikunderhållning, upprop av avgångsstudenter och blomsterutdelning till avgångsstudenter. 

Notera att avslutningshögtiden är frivillig och att inga formella handlingar utfärdas i samband med högtiden. Varje student ansöker om sin examen vid avslutad utbildning. Läs mer om att ansökan om examen på den här länken.