Avslutningshögtid lärarutbildningen

Avslutningshögtid för lärarstudenter

Linnéuniversitetet arrangerar en högtid i Växjö och en i Kalmar, för de studenter som under respektive höst- eller vårtermin avslutar sina studier inom något av lärarprogrammen.

Högtiderna arrangeras varje år i juni respektive januari. Programmet för högtiderna innehåller musikunderhållning, tal, upprop av avgångsstudenterna samt blomsterutdelning. Datum för nästa högtid kommer att visas här.

Notera att avslutningshögtiden är frivillig och att inga formella handlingar utfärdas i samband med högtiden. Varje student ansöker om sin examen vid avslutad utbildning. Läs mer om att ansöka om examen på den här länken.