Val av interkulturell fördjupning

Du som läser på någon av grundlärarprogrammets inriktningar med studieort Växjö, har möjlighet att välja en interkulturell fördjupning. Här kan du göra ditt val.

Studerar du på något av följande program så ska du inför höstterminen 2021 välja om du vill läsa interkulturell fördjupning eller inte:

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem (LGFRI), årskull 2019
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 (LAFOG), årskull 2018
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot åk 4-6 (LAGRU), årskull 2018

Valet görs senast 28 mars. 

Information om fördjupningen finns i programrummet på MyMoodle.

Val interkulturell fördjupning

Interkulturell fördjupning

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.