Internationella studenter samtalar

Internationella möjligheter för lärarstudenter

Under flikarna nedan får du som lärarstudent information om vilka möjligheterna är inom respektive program. Längre ned på sidan får du generell information om möjligheterna till utbytesstudier, verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsskrivande i utlandet.

Utbytesstudier

Som lärarstudent har du samma möjligheter att studera utomlands som utbytesstudent som alla andra studenter vid Linnéuniversitetet. Detta innebär i teorin att du i stort sett kan välja att förlägga dina studier utomlands när som helst under dina studier. Det finns dock praktiska skäl som gör att det helt enkelt passar bäst att du väljer att studera utomlands under vissa terminer.

Allmänt om utbytesstudier

Utbytesstudier inom Linnéuniversitetets utbytesavtal handlar om att du som student läser kurser vid ett utländskt partneruniversitet som du sedan tillgodoräknar dig vid hemkomst. För din egen skull är det därför viktigt att du är noga med att kontrollera huruvida du kan få dina utlandsstudier tillgodoräknade eller ej. Detta ska göras tillsammans med examinator på den institution vid Linnéuniversitetet som ger den eller de kurser som ska tillgodoräknas. När ni kommit överens om vilka kurser som kan tillgodoräknas, skriver ni ett så kallat Learning Agreement som sedan är bevis för att tillgodoräknande kan ske vid hemkomst.

Viktigt att tänka på

Som lärarstudent ansöker du om utbytesstudier precis som alla andra studenter vid Linnéuniversitetet. Du finner därför all information du behöver om utbytesstudier, bland annat hur du ansöker och vad du bör tänka särskilt på, på sidan för Utlandsstudier.

Vi vill dock särskilt peka på vikten av att vara ute i god tid innan de tänkta utlandsstudierna äger rum. Sista ansökningsdag för utbytesstudier ligger alltid under läsåret före själva utlandsstudierna och det är viktigt att du håller deadlines för att ha möjlighet att bli nominerad.

Kom också ihåg att du måste skriva ett Learning Agreement för dina utlandsstudier. Ett Learning Agreement fastställer att de kurser som läses utomlands kan tillgodoräknas vid hemkomst. Learning Agreement skrivs under när du väl blivit nominerad till utbytesstudier, men det är viktigt att du redan innan du ansöker om utlandsstudier har en diskussion med respektive kontaktperson för att diskutera lämpliga studieorter. Risken finns annars att du söker dig till ett utländskt lärosäte där det sedan inte finns lämpliga kurser som kan tillgodoräknas.

Verksamhetsförlagd utbildning i utlandet

Genom att välja att förlägga en av dina VFU-perioder utomlands får du möjlighet att ställa din blivande lärarkarriär i Sverige i relation till andra kulturers sätt att se på bland annat lärande, kunskaper och administrativa strukturer. Du får möjlighet att både ifrågasätta och finna trygghet i det egna landets strukturer och arbetssätt och att bygga upp en allt större interkulturell kompetens. 

I flera länder i Europa och världen finns också svenska skolor vars verksamhet följer svensk läroplan. Dessa skolor är också lämpliga för utlands-VFU. Mer information hittar du hos Skolverket. För mer information, kontakta Therese Emrin Feltenstedt.

All information om hur du söker VFU-plats i utlandet och rutinerna före, under och efter utlands-VFU finner du på sidan för verksamhetsforlagd utbildning i utlandet

Skriva självständigt arbete utomlands

Om du väljer att skriva ett av dina självständiga arbeten utomlands, får du chansen att samla material till din uppsats på ett unikt sätt. Du får möjligheten att hitta infallsvinklar på ditt skrivande som blir helt unika och de frågeställningar, teorier och metoder du använder dig av prövas gentemot olika kulturer, synsätt och ny akademiska utmaningar.

För att kunna skriva ditt självständiga arbete utomlands behöver du egentligen inte ansöka om att få läsa en viss kurs eller söka studier vid ett utländskt lärosäte – idén är att du skriver ditt arbete inom befintlig kursplan med handledning hemifrån. Det du ska tänka på är att du troligtvis kommer att behöva förbereda din utlandsvistelse i god tid, exempelvis genom att börja diskutera inriktning och metod med en handledare mycket tidigare än om du ska skriva ditt arbete på hemmaplan. Se därför till att du cirka ett år i förväg börjar förbereda dig för din utlandsvistelse genom att ta kontakt med kursansvarig för respektive uppsatskurs.

Vid Linnéuniversitetet lyser de olika fakulteterna varje år ut så kallade MFS-stipendier (Minor Field Studies) till studenter som vill skriva sina arbeten i utvecklingsländer. Om du är intresserad av att ansöka om ett sådant stipendium, som delas ut i konkurrens med andra studenter, kontakta den fakultet som är ansvarig för din uppsatskurs i mycket god tid för att få mer information om hur du ska gå tillväga.

Kontakt

Maria Eriksson – Studier i utlandet

Therese Emrin Feltenstedt – VFU i utlandet