Studenter tittar ut över hamnen vid Univeristetskajen

Internationella möjligheter för lärarstudenter

Som lärarstudent vid Linnéuniversitetet har du många möjligheter att bedriva delar av dina studier utomlands, bland annat genom ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsskrivande, men också möjligheten att ta vara på den mångkultur som finns på campus i Kalmar och Växjö. Vi hoppas att du tar tillfället att bygga på din interkulturella kompetens under dina studier genom att utnyttja en eller flera av de internationella möjligheterna!

Genom att du som student får tillfälle att möta interkulturella perspektiv i din undervisning ger vi dig möjlighet att öppna upp din kunskapshorisont för fler och nya utmaningar och ett bredare perspektiv på såväl dig själv som din omgivning. Med nya och mångfacetterade perspektiv ger vi dig alltså möjligheten att utvecklas såväl akademiskt som personligt och yrkesmässigt. På denna sida finner du de möjligheter som vi gärna ser att du tar del av under din tid som lärarstudent vid Linnéuniversitetet.

Utbytesstudier

VFU utomlands

Tidigare erfarenheter

Vi har tidigare haft studenter som läst vid exempelvis The Education University of Hong Kong (Hong Kong), Thurgau University of Teacher Education (Schweiz) samt University of Minnesota Duluth (USA).  

Studenter på lärarutbildningen har genomfört sin VFU i bland annat Ecuador, England, Finland, Indien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Spanien, Tanzania och Uganda. Nedan kan du läsa berättelser från några av våra studenter.