Elever i japansk skola

Verksamhetsförlagd utbildning i utlandet

Genom att välja att förlägga en av dina VFU-perioder utomlands får du möjlighet att ställa din blivande lärarkarriär i Sverige i relation till andra kulturers sätt att se på bland annat lärande, kunskaper och administrativa strukturer.

Vid Linnéuniversitetet ger vi dig som lärarstudent möjlighet till VFU i utlandet antingen genom att du själv finner en VFU-skola i utlandet eller att du ansöker om att få göra din VFU vid någon av Linnéuniversitetets partnerskolor i utlandet. 

Det finns även andra sätt för dig som lärarstudent att få internationell erfarenhet. Du kan läsa mer på sidan om internationella möjligheter.

Att söka VFU-plats på egen hand

Du kan leta upp en utländsk skola och skicka en egen förfrågan om de har möjlighet att ta emot dig. Det enklaste sättet att kontakta en skola utomlands är att skicka en förfrågan som e-postmeddelande. Se förslag på förfrågan här

Om du själv har kontaktat en skola, ska du meddela skolans kontaktuppgifter i din ansökan om utlands-VFU. VFU-koordinator och/eller examinator tar vidare kontakt med skolan och beslutar om den kan godkännas som VFU-skola.

Tänk på att terminstider i utlandet inte är desamma som i Sverige och att en utlands-VFU måste ligga inom ramen för de delkursmoduler som du har vid din lärarutbildning vid Lnu. Kontrollera därför med kursansvarig vilka tider som gäller för respektive VFU-kurs innan du börjar söka skolor. Det finns inget som hindrar att du gör din utlands-VFU under sommaren, istället för under terminstid, om detta skulle vara ett alternativ. Du måste dock göra upp detta med kursansvarig i förväg!

Utlands-VFU vid någon av Linnéuniversitetets partnerskolor

Linnéuniversitetet har avtal med ett antal partnerskolor runtom i världen. Varje år gör en eller flera av våra lärarstudenter VFU vid några av dessa skolor. Möjligheterna till VFU vid skolorna bygger ofta på goda kontakter som lärarutbildningen har byggt upp under flera år.

Via länken nedan finns exempel på tidigare VFU-placeringar utomlands.

Inför VFU i utlandet

Syfte och mål med VFU i utlandet


Inför VFU utomlands kan det vara bra att du har tänkt igenom vad du har för syfte och mål med din utlandspraktik. Vid Linnéuniversitetet arbetar vi med att ge er studenter en gedigen förberedelse inför utlandsvistelsen i form av en workshop som tar upp interkulturella perspektiv. Ni får också möjlighet att sätta upp egna, individuella mål med er VFU i utlandet som ni sedan följer upp efter hemkomst tillsammans med pedagoger med globala värden som specialitet. Dessa mål i form av erfarenheter och kunskaper ger er en bredare grund att stå på i er framtida klassrumssituation.

Följande material hjälper dig som student med att förbereda utlandsvistelsen, såväl praktiskt som akademiskt, och ger dig dessutom verktyg att följa upp utlands-VFU med.

Viktigt att tänka på

Vilka språkkunskaper har du? Klarar du av att hantera en klassrumssituation/ undervisningssituation på ett annat språk? Vilka eventuella kontakter har du som du kan använda dig av?


Tänk på att det nödvändigtvis inte blir bättre och mer intressant för att du åker långt bort. VFU i ett nordiskt land kan vara givande och ge dig många nya tankar. Vissa länder är inte lämpliga att åka till ur säkerhetssynpunkt. Uppdaterad information om säkerhetsläget i olika länder samt UD:s rekommendationer hittar du på Regeringskansliets sida.

Att göra VFU utomlands innebär möten med människor som har en annan kulturell bakgrund än du har. Detta kan innebära att synen på människor, utbildning och kunskap kan skilja sig från din. Utlandspraktik ger dig möjlighet att uppleva en annan skolmiljö och jämföra den med det svenska skolsystemet. Erfarenheten kommer att ge dig en bredare syn på din roll som pedagog.

Förutom din praktik i en utländsk skola kommer du också att bo och vistas i landet. Det kan vara bra att ha funderat på hur du vill bo och vad du vill uppleva av landet innan du ansöker om utlands-VFU.

Försäkring

När du åker på VFU utomlands skrivs ett avtal mellan VFU-skolan och Linnéuniversitetet. Detta innebär att du omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. För att se vad försäkringen omfattar kan du gå in på Kammarkollegiets försäkringsavdelning.  Se över din egen försäkring då Kammarkollegiets försäkring inte alltid är heltäckande. 

Boende

Du ordnar själv med boende under din VFU. Din VFU-skola kan kanske hjälpa dig med tips och kontakter.

Ekonomi

Du står själv för kostnader för resa och uppehälle. Tänk på att eventuellt visum och vaccinationer kan innebära en kostnad.


Studiemedel
Du kan ansöka om extra lån för resa och försäkring via CSN.
Läs mer på csn.se

Stipendier

Det finns stipendier och fonder där du kan ansöka om bidrag till din utlands-VFU. Är du Kalmarstudent kan du söka medel hos Rostadfonden. Många kommuner och landsting har stipendier sökbara för sina invånare. Dessa hittar du på din hemkommuns och hemlandstings hemsidor.

Pass och visum

Passet ska vara giltigt under hela din vistelse och för vissa länder 6 månader ytterligare. Pass krävs för vistelse i EU-land och utanför EU krävs ibland även visum. Undersök villkoren för det landet du ska till. Du ska ansöka om turistvisum, inte studentvisum.

Vaccinationer

För resa till en del länder i världen rekommenderas vaccination. Mer information om detta hittar du på Landstingets sida. 

Utdrag ur belastningsregistret

Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret för Utlandsändamål. 

 

Erasmus+ praktikplatser för lärarstuderande

Studenter som kommer att göra 10 veckors VFU i utlandet har möjlighet att söka Erasmus+-stipendier för sin utlandsvistelse. Här får du generell information om denna möjlighet och länkar till mer specifik information om möjligheten till stipendier.

Här hittar du skolor inom Norden som tar emot Erasmus+-praktikanter. 

Ansökan om att få göra VFU utomlands

Deadline för ansökan är 1 mars för utlands-VFU som ska äga rum under nästkommande läsår (september till juni). Om du vill göra din utlands-VFU i april, ska du alltså sända in din ansökan senast den 1 mars föregående år. Ansökan inför ht 2018 och vt 2019 finns nu publicerad.

Observera att du ska skriva din ansökan på engelska. I din ansökan anger du vilken av Linnéuniversitetets partnerskolor du är intresserad av. Eller så anger du kontaktuppgifter till den skola du tagit kontakt med på egen hand. Din ansökan ska också innehålla en motivering där du redogör för syfte och mål med din utlands-VFU och val av skola och land.

Varje ansökan prövas med utgångspunkt i motiveringen och tidigare studieresultat. Grundkraven för att få göra utlands-VFU är desamma som för VFU i våra svenska partnerområden. Du finner förkunskapskraven i respektive kursplan.

VFU-koordinator kontaktar VFU-skolan och examinator för VFU-kursen för att bekräfta placeringen och informerar om vilkor för VFU-perioden. När detta är klart får du besked om din ansökan är beviljad eller ej.

Observera att all utlands-VFU måste gå via de fastslagna rutinerna enligt ovan. Detta för att du som student ska få en adekvat planerad och rättssäker VFU enligt universitetes styrdokument. Som student bör du redan tidigt i ansökningsprocessen läsa igenom och reflektera över de lärandemål som finns i kursplanen för den aktuella utlands-VFUn, så att du på bästa sätt kan planera din utlandsvistelse och din tid vid skolan.