Elever i japansk skola

Verksamhetsförlagd utbildning i utlandet

Genom att välja att förlägga en av dina VFU-perioder utomlands får du möjlighet att ställa din blivande lärarkarriär i Sverige i relation till andra kulturers sätt att se på bland annat lärande, kunskaper och administrativa strukturer.

Vid Linnéuniversitetet ger vi dig som lärarstudent möjlighet till VFU i utlandet antingen genom att du själv finner en VFU-skola i utlandet eller att du ansöker om att få göra din VFU vid någon av Linnéuniversitetets samarbetspartners i utlandet. 

Det finns även andra sätt för dig som lärarstudent att få internationell erfarenhet. Du kan läsa mer på sidan om internationella möjligheter.

Ansökan om att få göra VFU utomlands

Ansökningsperioden för VFU utomlands under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 är nu stängd. Ansökan för höstterminen 2025 och vårterminen 2026 öppnar i december 2024. 

Följande sida ger dig en hänvisning om vilka terminer som är lämpliga för VFU utomlands inom ditt program: Moodle - Internationella möjligheter

Observera att du ska skriva din ansökan på engelska. I din ansökan anger du vilken av Linnéuniversitetets samarbetspartners du är intresserad av. Eller så anger du kontaktuppgifter till den skola du tagit kontakt med på egen hand. Din ansökan ska också innehålla en motivering där du redogör för syfte och mål med din VFU utomlands och val av skola och land. Din personliga motivering kan komma att skickas med till skolan vid förfrågan om placering. 

Varje ansökan prövas med utgångspunkt i motiveringen och tidigare studieresultat. Då ett urval behöver göras tar vi i första hand hänsyn till din personliga motivering och i andra hand ditt studieresultat. Grundkraven för att få göra VFU utomlands är dock desamma som för VFU i våra svenska partnerområden. Du finner förkunskapskraven i respektive kursplan.

VFU-koordinator kontaktar VFU-skolan och examinator för VFU-kursen för att bekräfta placeringen och informerar om villkor för VFU-perioden. När detta är klart får du besked om din ansökan är beviljad eller ej.

Observera att all VFU utomlands måste gå via de fastslagna rutinerna enligt ovan. Detta för att du som student ska få en adekvat planerad och rättssäker VFU enligt universitetets styrdokument. Som student bör du redan tidigt i ansökningsprocessen läsa igenom och reflektera över de lärandemål som finns i kursplanen för den aktuella VFU-perioden, så att du på bästa sätt kan planera din utlandsvistelse och din tid vid skolan.

Inför VFU i utlandet