Förskollärarprogrammet, deltid (LGFOS) VFU III

Du som är student på förskollärarprogrammet, LGFOS, kull 15 har här kunnat lämna uppgifter om dina två tidigare VFU-placeringar. Kontroll av vilka åldersgrupper du mött under dina VFU-perioder samt eventuellt önskemål om VFU III i förskoleklass behövs för att kunna planera inför kommande VFU-perioder.

Formuläret har stängt. Har du glömt att lämna dina svar så hör av dig till kontaktpersonen.

Notera att VFU endast kan göras inom de kommuner som finns namngivna på den här kartan: VFU-karta.jpg

Inlämnade uppgifter används av Linnéuniversitetet och våra samordnare för att administrera VFU-placering.