Förskollärarprogrammet, deltid (LGFOS) VFU III

Du som är student på förskollärarprogrammet, LGFOS, kull 15 ska här lämna uppgifter om dina två tidigare VFU-placeringar. Kontroll av vilka åldersgrupper du mött under dina VFU-perioder samt eventuellt önskemål om VFU III i förskoleklass behövs för att kunna planera inför kommande VFU-perioder.

Notera att VFU endast kan göras inom de kommuner som finns namngivna på den här kartan: VFU-karta.jpg

Inlämnade uppgifter används av Linnéuniversitetet och våra samordnare för att administrera VFU-placering.

Vänligen svara på formuläret nedan senast 25/6.

Ange tre olika önskemål om kommuner. Placering sker där det finns lediga VFU-platser och detta kan innebära placering i annan kommun än önskat.