Böcker i olika färger

Val av ämne till självständigt arbete II

Denna sida riktar sig till dig som läsåret 2024/2025 studerar sista året på grundlärarprogrammet med inriktning F-3 eller 4-6 och som nu ska välja ämne till det självständiga arbetet som genomförs under vårterminen 2025.

Nedan finns en presentation av de ämnen som går att välja på. Vid eventuella frågor om kursens upplägg hittar du även kontaktuppgifter till respektive kursansvarig. 

Längre ner på den här sidan gör du ditt val av ämne. Gör ditt val senast 12 maj.

Den formella anmälan till kursen kommer du göra på antagning.se i höst. Du kommer få mer information om detta. 

Grundlärarprogrammet inriktning F-3 kan välja mellan följande ämnen:

  • Matematik och matematikdidaktik
  • Svenska

Grundlärarprogrammet inriktning 4-6 kan välja mellan följande ämnen:

  • Engelska
  • Matematik och matematikdidaktik
  • Naturorienterande ämnen och teknik
  • Samhällsorienterande ämnen
  • Svenska

Välj ditt ämne

Läser du F-3 gör ditt val här:
Läser du 4-6 gör ditt val här:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.