Ansökan om VFU-plats för VFU 1 inom KPU

Här har du som läser Kompletterande pedagogisk utbildning, årskull HT18 kunnat lämna önskemål gällande VFU I.

VFU-period 1 är vecka 46-50. Formuläret har stängt. Har du missat att anmäla dina önskemål så hör av dig till kontaktpersonen. 

När du är färdig med din utbildning ska du ha haft VFU i de ämnen du är antagen i och de verksamhetsområden som du blir behörig för (åk 7-9 eller Gy). Du ska också ha fått variation och fått inblick i minst två olika verksamheter. Period två ska rikta sig mot ditt förstaämne och under period tre ska du helst ha VFU i alla de ämnen som du är antagen i.