Önskemål om partnerområde för VFU, LGFOS

Du som är student på Förskollärarprogrammet, deltid, med studiestart HT18 har här lämnat önskemål inför VFU-placering. Formuläret har nu stängt. Har du glömt att anmäla önskemål så hör av dig till kontaktpersonen. 

Observera att VFU endast kan göras inom de kommuner som finns namngivna på den här kartan: VFU-karta.jpg

Inlämnade uppgifter används av Linnéuniversitetet och samordnare i våra  partnerområden för att administrera VFU-placering.