Önskemål om VFU-placering, Yrkeslärarprogrammet

Du som läser Yrkeslärarprogrammet och startade höstterminen 2018 har här kunnat ange önskemål om VFU-placering. Formuläret har nu stängt. Har du glömt att ange dina önskemål så hör av dig till kontaktpersonen.