Vi stödjer lärande

Vår verksamhet vid Sektion högskolepedagogik syftar till att utveckla högre utbildning vid Linnéuniversitetet. Baserat på akademiskt lärarskap vill vi försäkra oss om att alla våra utbildningar och all personals kompetensutveckling vilar på vetenskaplig grund till både innehåll och form.

Vi samlar och producerar kunskap inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja universitetets utbildningar och kompetensutveckling.

Guide till framgångsrik kurs

Kursdesign.lnu.se är en portal som sammanfattar kunskapsläget om nätbaserad undervisning och fångar in många av de utmaningar lärare och organisationen behöver hantera i övergången till att undervisa och designa kurser för undervisning via internet. Det också en plats att dela exempel från verksamheten.

Läs mer

Öppna föreläsningar och workshoppar

Under höstterminen erbjuder Sektion högskolepedagogik en workshopsserie om handledning, samt ett antal öppna föreläsningar på olika teman.

Workshopsserie om handledning (främst för adjunkter) (14–16)

 • Ons 5/10         
  Att handleda, vad väntar mig som handledare?
 • Ons 2/11
  Modeller för handledning, hur arbetar jag (inkl. etikfrågor)?
 • Ons 23/11
  Relationella och bedömningsprocesser, om farhågor kring bedömning

Tid: 14.00-16.00
Plats: Zoom

Öppna föreläsningar (13–14)

 • Torsdag 22/9
  UB:s stöd i studenters läs- och skrivutveckling: praktiker och utmaningar (Zoom)
 • Torsdag 20/10
  Transformativa erfarenheter i högre utbildning (Lotta Bergman, Malmö universitet)
 • Torsdag 24/11
  Sök effektivt – att stödja studenter i informationssökning (Zoom)

Anmälan sker till sektion.hogskolepedagogik@lnu.se

Verksamhetsöversikt

Guide till framgångsrik kurs

Kursdesign.lnu.se är en portal som sammanfattar kunskapsläget om nätbaserad undervisning och fångar in många av de utmaningar lärare och organisationen behöver hantera i övergången till att undervisa och designa kurser för undervisning via internet. Det också en plats att dela exempel från verksamheten.

En pedagogisk praktik som ett undervisningstillfälle, en examination, en handledning eller en återkoppling har alla en komplexitet som involverar studentens förutsättningar, ditt kurssammanhang och dess disciplinära särart. Här presenterar vi den nätbaserade kontextens särart i form av utmaningar och erbjudanden och bjuder in alla med viktiga erfarenheter att dela sina exempel.

I den länkade artikeln Designprinciper och kvalitetsindikatorer för nätbaserat lärande (Reneland-Forsman 2021) finns en sammanfattning av forskning, slutsatser, designprinciper och kvalitetsindikatorer som presenteras i denna resurs.

Utbildningsmiljö

Vi ansvarar också för vår utbildningsmiljö med lärplattform, videosystem och andra system för att stödja studenters lärande.