Vi stödjer lärande

Vår verksamhet vid Sektion Högskolepedagogik syftar till att utveckla högre utbildning vid Linnéuniversitetet. Baserat på akademiskt lärarskap vill vi försäkra oss om att alla våra utbildningar och all personals kompetensutveckling vilar på vetenskaplig grund till både innehåll och form.

Vi samlar och producerar kunskap inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja universitetets utbildningar och kompetensutveckling. Förutom de behörighetsgivande utbildningar som krävs för att få undervisa i högre utbildning erbjuder vi också konsultativ verksamhet och olika typer av kompetensutveckling för samtliga personalkategorier.

I år kommer vi bland annat att sätta fingret på de fördelar det innebär för dig som verksamhetsansvarig att efterleva kravet på att betygs- och bedömningskriterier kommuniceras med studenter men också se till att Linnéuniversitetet arbetar nära Studentkåren i exempelvis frågan om studentansvar. I samband med implementeringen av policy för digitalt lärande kommer vi att prioritera personalens teknikstress och ta oss an det som både ett kompetensproblem men också ett problem med otydlighet i våra utbildningsmiljöer.

Vi ansvarar också för vår utbildningsmiljö med lärplattform, videosystem och andra system för att stödja studenters lärande.

Kompetensutveckling - nätbaserat lärande

Under 2020 kommer vi att genomföra en serie workshoppar och seminarier som belyser olika aspekter av undervisning och lärande i nätbaserade lärmiljöer: förväntningar, det aktiva webbinariet, MyMoodle som lärmiljö, studentaktivitet, handledning och återkoppling, föreläsning och flippat m. fl.

Mer information om seminarieutbudet.