Vi stödjer lärande

Vår verksamhet vid Sektion Högskolepedagogik syftar till att utveckla högre utbildning vid Linnéuniversitetet. Baserat på akademiskt lärarskap vill vi försäkra oss om att alla våra utbildningar och all personals kompetensutveckling vilar på vetenskaplig grund till både innehåll och form.

Vi samlar och producerar kunskap inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja universitetets utbildningar och kompetensutveckling. Förutom de behörighetsgivande utbildningar som krävs för att få undervisa i högre utbildning erbjuder vi också konsultativ verksamhet och olika typer av kompetensutveckling för samtliga personalkategorier.

I år kommer vi bland annat att sätta fingret på de fördelar det innebär för dig som verksamhetsansvarig att efterleva kravet på att betygs- och bedömningskriterier kommuniceras med studenter men också se till att Linnéuniversitetet arbetar nära Studentkåren i exempelvis frågan om studentansvar. I samband med implementeringen av policy för digitalt lärande kommer vi att prioritera personalens teknikstress och ta oss an det som både ett kompetensproblem men också ett problem med otydlighet i våra utbildningsmiljöer.

Vi ansvarar också för vår utbildningsmiljö med lärplattform, videosystem och andra system för att stödja studenters lärande.

Kommande evenemang

Boka in redan nu

DELTA Lnu-konferens, 25-26 mars 2020

Mind the gap! Främja studentengagemang och minska det pedagogiska avståndet

En konferens om närhet och delaktighet i undervisning, i Kalmar, Växjö och där du befinner dig. Planering pågår och vi återkommer med mer information.