Vi stödjer lärande

Vår verksamhet vid Sektion Högskolepedagogik syftar till att utveckla högre utbildning vid Linnéuniversitetet. Baserat på akademiskt lärarskap vill vi försäkra oss om att alla våra utbildningar och all personals kompetensutveckling vilar på vetenskaplig grund till både innehåll och form.

Kurser och utbildningar

Vi samlar och producerar kunskap inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja universitetets utbildningar och kompetensutveckling. Förutom de behörighetsgivande utbildningar som krävs för att få undervisa i högre utbildning erbjuder vi också konsultativ verksamhet och olika typer av kompetensutveckling för samtliga personalkategorier.

Utbildningsmiljö

Vi ansvarar också för vår utbildningsmiljö med lärplattform, videosystem och andra system för att stödja studenters lärande.

DELTA 2021

24-25 mars 2021 var det dags för den andra upplagan av DELTA - Lnu:s forum för högskolepedagogiskt erfarenhetsutbyte. Mer information och resurser från konferensen hittar du här.

SPGP 2021-2022

SPGP är Linnéuniversitetets forskarhandledarutbildning. Nästa omgåmng startar hösten 2021. Mer informartion och anmälan hittar du här. Anmälan är nu stängd för i år.