Händer vid tangentbord

Digitalt stöd för lärande

Linnéuniversitetets utbildningsmiljö och policy för digitalt lärande

Lnu policy för utveckling av digitalt lärande

Målet för utveckling av digitalt lärande är att Linnéuniversitetets utbildningar ska präglas av pedagogiska förutsättningar som är grundade i aktuell forskning och beprövad erfarenhet genom ett didaktiskt medvetet användande av digitala redskap.

Linnéuniversitetet arbetar för att nå målet genom att:

 1. Lärosätet har en organisation och resurser för att omvärldsbevaka, värdera
  och implementera digitalt stöd och utveckling för lärande av både didaktisk
  och teknisk karaktär.
 2. Alla medarbetare har god tillgänglighet till digitala resurser, kontinuerligt
  stöd och kompetensutveckling av hög kvalitet för att upprätthålla och
  utveckla en attraktiv och kreativ kunskapsmiljö.
 3. Samtliga medarbetare har den digitala kompetens som krävs för ett
  yrkesutövande präglat av effektivitet och goda samarbetsformer med
  kolleger, studenter och det omgivande samhället.
 4. Varje medarbetare som undervisar kan göra medvetna didaktiska val som
  inkluderar digitala lösningar för ökad måluppfyllelse för studenter.
 5. Lärosätet använder digitala resurser som ett verktyg i arbetet med breddad
  rekrytering, globala samarbetsformer och hållbar utveckling.

Respektive fakultet förankrar policyn i den egna organisationen och fastställer de preciseringar som är nödvändiga mot bakgrund av de utbildningar man ger och de specifika förutsättningar som gäller för dem.

Utbildningsmiljö

Utbildningsmiljö är ett av förvaltningsobjekten vid Linnéuniversitetet som förvaltar sina IT-system enligt PM3-modellen. Där ingår lärplattform (MyMoodle), mediasystem (LnuPlay), enkätsystem (Survey & Report), e-mötessystem (Zoom) och antiplagieringssystem (Urkund), plus stödsystem och integrationer.

Utbildningsmiljö träffar fakulteternas IKT-pedagogiska organisationer en gång i månaden för att inventera verksamhetens systembehov i det dagliga arbetet, hantera övergripande frågor och problem och diskutera utveckling och framtid.

Utbildningsmiljö har en motsvarande organisation på IT-avdelningen, med förvaltningsledning, support, drift och utveckling. Vi träffas veckovis och stämmer av det gemensamma arbetet med Utbildningsmiljös system.

Nätbaserad kurs - Open Networked Learning

Open Networked Learning

Internationell nätkurs om att undervisa och kollaborera i nätbaserade miljöer. Lnu samarbetar med cirka 12 andra lärosäten runt om i världen.
Information om kursen

Våra projekt

Nätbaserad kollaboration
Internationell nätbaserad kollaboration.
Projekt Global Classroom
Projekt Nya vägar

Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning
Vinnovafinansierat projekt för ökad tillgång till universitets- och högskoleutbildning i hela landet (2017-2020)
Projekt Nya vägar
MOONLITE

MOONLITE - MOOCs for social inclusion and employment
Erasmus+ project 2017-2019
Projekt MOONLITE
Annat projekt

Organisationer inom digitalt lärande

Linnéuniversitetet är aktiv i flera nationella och internationella organisationer och nätverk inom området.

ITHU (Nätverket för IT inom högre utbildning

ITHU är professionsnätverket för IT-pedagoger i högre utbildning. Vi verkar för att höja kompetensen, initiera arbetsgrupper, vara IT-pedagogiskt stöd för andra lärosätesgemensamma nätverk. Kontaktperson Alastair Creelman sitter i ITHUs styrgrupp.

SUNET
Vi deltar i SUNETs arbete för utveckling av mediesystem (SUNET Play, LnuPlay). Bland annat arbetar vi fram en automatiserad gallrings- och arkiveringsmodell för videomaterial. Peter Häggstrand är kontaktperson. 

EDEN (European Distance and E-learning Network)
The European Distance and E-Learning Network exists to share knowledge and improve understanding amongst professionals in distance and e-learning and to promote policy and practice across the whole of Europe and beyond.
Contact person: Alastair Creelman, EDEN Fellow and member of the EDEN NAP (Network of academics and professionals) Steering Committee.