Studenter vid datorer

Global Classroom

Projektgruppen Global Classroom har utvecklat ett koncept för att främja internationalisering på hemmaplan där vi utgår från de enskilda programmens behov. Vi vill guida programansvariga och lärare och hjälpa till så att möten med studenter från utländska lärosäten blir en integrerad del i utbildningen.

Idag förväntas studenter, lärare, forskare och administratörer delta i internationella och interkulturella sammanhang. Nuvarande internationaliseringsaktiviteter når bara en bråkdel av alla studenter och personal eftersom fokus ligger oftast på fysisk mobilitet. Men digitala medier gör det möjligt för alla att delta i internationella nätverk och samarbete, både som komplement till fysisk mobilitet och när det inte är möjligt att resa. Den här sortens internationalisering kallas för virtuell mobilitet (VM), ett välkänt begrepp inom högre utbildning idag.

Syftet med detta projekt är att skapa riktlinjer och en organisation för att etablera internationella nätverk och samarbete som en integrerad del av våra utbildningar vid Linnéuniversitetet.

Mer information om projektet och alla aktiviteter finns på vår externa webbplats på Lnu.se.