Diskussion

Konsultativ verksamhet

Stöd för att utveckla din undervisning och/eller samarbeten!

Behöver du/ni hjälp att möta verksamhetens utmaningar? Vi samarbetar gärna med er i syfte att stärka er utbildning – och också skapa sammanhang för verksamheter, discipliner, ämnen och idéer i ett delat ansvar för utbildningskvalitet. Vi erbjuder förutom återkommande högskolepedagogiska utbildningar även direkt stöd, seminarier och andra former av samarbeten som svarar mot era utmaningar. Här strävar vi mot en kunskapsdriven & behovsstyrd verksamhet.

Några utmaningar vi ser från vår horisont är krympande kursbudgetar som minskar tiden lärare tillbringar i och med sina studenter och ökar den pedagogiska distansen. De senaste årens breddade rekrytering till högre utbildning har också skapat ett behov av att bättre stötta de studenter som antas. Här vill vi gärna göra en distinktion mellan studentcentrerat och studentorienterat lärande där vi med det senare vill motverka en deprofessionalisering av lärares arbete genom att skapa bra förutsättningar för studenters lärande.