Ställa om till nätbaserade undervisningsformer

Information och tips till dig som är lärare om hur du kan ställa om till nätbaserad undervisning med kort varsel.

Om vi behöver övergå till att genomföra våra utbildningar i nätbaserad form har vi inom Linnéuniversitetet goda resurser för att göra det. Du kan i hög grad och relativt snabbt ersätta föreläsningar, laborationer, seminarier och övningar med arbete via MyMoodle, Zoom, LnuPlay och våra andra tjänster. Men det kan behövas att du tänker om en del.

En live-föreläsning kan ersättas på många olika sätt (se nedan) men kom ihåg att hålla ner din egen arbetsinsats och med enkla medel se till att studenterna inte tappar farten och kontakten med kursen.

På MyMoodle lägger du som lärare läsanvisningar, instuderingsuppgifter och material. Du kan spela in korta genomgångar och förklaringar som filmer i MyMoodle. Du kan också öppna för diskussioner, frågestunder och seminarier online via Zoom och diskussionsforum.

Hjälp, det här är helt nytt för mig! Hur gör jag?

På den här sidan hittar du förhoppningsvis svar på dina frågor om hur du på enklast möjliga sätt flyttar över så mycket som möjligt av din undervisning till webben.