Enhet infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur ansvarar för bibliotekssystem, publiceringssystem, söksystem för e-resurser och övriga system inom förvaltningsobjektet Informations- och publiceringsstöd. Till gruppens ansvarsområde hör även beställning och samordning av mjuk- och hårdvara på universitetsbiblioteket. Gruppen leds av en förvaltningsledare med ansvar för både utveckling och det praktiska arbetet inom gruppens ansvarsområde.