Student pluggar framför H-huset i Växjö.

Universitetsledning

Linnéuniversitetets högsta ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer och universitetsdirektören. Vid rektors frånvaro tar prorektor över rektors funktioner. Ledningsgruppen organiserar och samordnar aktiviteter för att uppnå de mål som fastslagits i Vision 2030.

Rektorsgruppen