Student pluggar framför H-huset i Växjö.

Universitetsledning

Linnéuniversitetets högsta ledning består av rektor, prorektor, två vice rektorer och universitetsdirektören. Vid rektors frånvaro tar prorektor över rektors funktioner. Ledningsgruppen organiserar och samordnar aktiviteter för att uppnå de mål som fastslagits i Vision och strategi 2015-2020.