Niklas Ammert

Prorektor Niklas Ammert

Prorektor vid Linnéuniversitetet är Niklas Ammert. Prorektor är rektors ställföreträdare.

Från och med 1 januari 2021 är Niklas Ammert prorektor och rektors ställföreträdare. Hans mandatperiod varar fram till 31 december 2023. Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. 

Niklas Ammert är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik. Sedan 2014 är han affilierad till HERMES (Historical Experience, Representation, Media, Education, Society) University of Newcastle, Australien.

Niklas Ammert är även vicerektor för utbildning, undervisar och forskar sedan många år tillbaka och har haft flera ledningsuppdrag vid Linnéuniversitetet. Bland annat har han varit vicerektor, dekan vid nämnden för lärarutbildning, prodekan vid fakulteten för konst och humaniora, prefekt vid institutionen för kulturvetenskaper. Han har haft en rad nämnds- och styrelseuppdrag samt är ledamot i Advisory board för Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling (Historielab) i Danmark och för bokserien Geschichtsdidaktik Diskursiv - Public History und Historisches Denken, Peter Lang Publishing.

Mer om Niklas Ammerts undervisning och forskning på hans personalsida.