Therése Iveby Gardell

Universitetsdirektör Therése Iveby Gardell

Universitetsdirektör med ansvarar för universitetsförvaltningen vid Linnéuniversitetet under rektor är Therése Iveby Gardell

Universitetsdirektör är Therése Iveby Gardell. Universitetsdirektören ansvarar under rektor för universitetsförvaltningen. I det ingår bland annat att samordna universitetsgemensamma administrativa processer, universitetsförvaltningens arbete med intern styrning och kontroll, att samordna och säkerställa säkerhetsarbete inom universitetsförvaltningen och ansvar för universitetsförvaltningens hållbarhetsarbete enligt universitetets mål.

Therése Iveby Gardell har en teknologie kandidatexamen i maskinteknik och kvalitet från KTH och har en bakgrund som biträdande universitetsdirektör och avdelningschef för avdelningen för gemensam service och administration vid Uppsala universitet och som förvaltningschef från Högskolan på Gotland.

Mer om Therése Iveby Gardell på hennes personalsida.