Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är Linnéuniversitetets högsta beslutande organ.

Universitetsstyrelsen består av femton ledamöter:

 • De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen -  mandatperioden är 1 maj 2023 till 30 september 2024. 
 • Lärarna har tre representanter vilka utses genom val inom universitetet, för tre år - mandatperioden är 1 januari 2022 till 31 december 2024. 
 • I styrelsen ingår även tre studeranderepresentanter som utses årligen efter varje kårval samt rektor.

Därtill har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt. Huvudföredragande i universitetsstyrelsen är universitetsdirektören. Styrelsens sekreterare är akademisekreteraren, sekreterare.uk@lnu.se

Ledamöter

Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2023 till 30 september 2024.

Ordförande

 • Maria Larsson, f.d. landshövding statsråd

Externa ledamöter

 • Göran Broman, professor BTH 

 • Johan Eklund, professor Handelskammaren 

 • Nils Eriksson, civilingenjör tidigare VD för Agalv samt ägare för Nidum AB

 • Anders Henriksson, ordförande SKR

 • Beatrice Kämpe Nikolausson, VD Länsförsäkringar Kronoberg 

 • Sara Meunier, vice VD på Inera

 • Karin Röding, f.d. generaldirektör Universitets- och högskolerådet

Lärarrepresentanter

Nuvarande lärarrepresentanter är valda för perioden 2022-2024. 

 • Viktoria Grahn Johansson, institutionen för fysik och elektroteknik 

 • Katarina Swahnberg, institutionen för hälso- och vårdvetenskap

 • Rickard Ulmestig, institutionen för socialt arbete

Studentrepresentanter

 • Miriam Parkkinen

 • Natalie Svensson

 • Matti Welin

Rektor

 • Peter Aronsson, professor i historia