Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Lärarna har tre representanter vilka utses genom val inom universitetet, för tre år. I styrelsen ingår även tre studeranderepresentanter.

Huvudföredragande i universitetsstyrelsen är universitetsdirektör Per Brolin. Styrelsens sekreterare är Jenny Jeppsson, sekreterare.uk@lnu.se

Universitetsstyrelsens sammansättning

Detta är Linnéuniversitetets nya styrelse, externa ledamöter:

 • Dan Brändström, professor (ordförande)
 • Magnus Andersson, vd för Orrefors Kosta Boda
 • Pia Kinhult, strategisk rådgivare, före detta moderat politiker i Region Skåne
 • Jenni Nordborg, direktör på Vinnova
 • Gunilla Saltin, vd på Södra Cell
 • Marie Samuelsson, affärsområdeschef Höganäs AB
 • Tony Sandelius, Ikeas affärsutvecklingschef inom new business and innovation
 • Stacey Lynne Sörensen, professor i fysik och vicerektor vid Lunds universitet

Totalt består universitetsstyrelsen av 15 ledamöter. Utöver de externa ledamöterna ingår rektor, för nävarande vikarierande rektor Peter Aronsson, tre lärarrepresentanter som utses tre år i taget och tre studeranderepresentanter som utses efter varje kårval. För närvarande är det:

 • Anna Stafsudd, lärarrepresentant, lektor i företagsekonomi
 • Anders Forsman, lärarrepresentant, professor i evolutionär ekologi
 • Gunilla Byrman, lärarrepresentant, professor i svenska språket
 • Elin Axén, studeranderepresentant, ordförande Linnéstudenterna
 • Pia Gröhn, studeranderepresentant, Linnéstudenterna
 • Vidar Justegård, studeranderepresentant, Linnéstudenterna

Därtill har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.

Sammanträdesdatum 2018:

 • 15 februari, Kalmar
 • 18 april, Kosta
 • 8 juni, Växjö
 • 19 september, Kalmar
 • 5 december, Växjö