Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023.

Lärarna har tre representanter vilka utses genom val inom universitetet, för tre år. I styrelsen ingår även tre studeranderepresentanter som utses efter varje kårval samt rektor Peter Aronsson. Därtill har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande i universitetsstyrelsen är universitetsdirektören. Styrelsens sekreterare är chefssekreteraren, sekreterare.uk@lnu.se

Universitetsstyrelsens sammansättning

Ordförande

 • Kerstin Hermansson, styrelseledamot i Swedbank

Universitetets rektor

 • Peter Aronsson

Externa ledamöter

 • Tommy Eklund, VD Fortnox
 • Pia Kinhult, strategisk rådgivare, fd modererat politiker i Region Skåne
 • Sara Meunier, vice VD på Inera
 • Nils Eriksson, VD/Marknad på Agalv
 • Mats Sandgren, civiljägmästare, styrelseledamot Södra
 • Stacey Lynne Sörensen, professor i fysik, vicerektor vid Lunds universitet
 • (Person ska utses)

Lärarrepresentanter

 • Anders Olsson, professor i byggteknik med inriktning mot träbyggnadsteknik
 • Anders Forsman, professor i evolutionär ekologi
 • Gunilla Byrman, professor i svenska språket

Studentrepresentanter

 • Rebecca Esselgren
 • Stina Hultberg
 • Axel Lunden

Protokollförare

 • Jenny Jeppsson, chefssekreterare, Universitetsledningens kansli