Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Lärarna har tre representanter vilka utses genom val inom universitetet, för tre år. I styrelsen ingår även tre studeranderepresentanter som utses efter varje kårval samt rektor Peter Aronsson. Därtill har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande i universitetsstyrelsen är universitetsdirektör Per Brolin. Styrelsens sekreterare är Jenny Jeppsson, sekreterare.uk@lnu.se

Universitetsstyrelsens sammansättning

Ordförande

Dan Brändström, professor (ordförande)
Dan Brändström, professor (ordförande)
Dan Brändström, pressbilder
blank

Externa ledamöter

Magnus Andersson, vd för Orrefors Kosta Boda
Magnus Andersson, vd för Orrefors Kosta Boda Magnus Andersson, pressbilder
Pia Kinhult, strategisk rådgivare, före detta moderat politiker i Region Skåne
Pia Kinhult, strategisk rådgivare, före detta moderat politiker i Region Skåne Pia Kinhult, pressbilder
Jenni Nordborg, direktör på Vinnova
Jenni Nordborg, direktör på Vinnova Jenni Nordborg, pressbilder
Gunilla Saltin, vd på Södra Cell
Gunilla Saltin, vd på Södra Cell Gunilla Saltin, pressbilder
Marie Samuelsson, affärsområdeschef Höganäs AB
Marie Samuelsson, affärsområdeschef Höganäs AB
Marie Samuelsson, pressbilder
Tony Sandelius, Ikeas affärsutvecklingschef inom new business and innovation
Tony Sandelius, Ikeas affärsutvecklingschef inom new business and innovation
Stacey Lynne Sörensen, professor i fysik och vicerektor vid Lunds universitet
Stacey Lynne Sörensen, professor i fysik och vicerektor vid Lunds universitet
Blank

Lärarrepresentanter, studeranderepresentanter och rektor

Anna Stafsudd, lärarrepresentant, lektor i företagsekonomi
Anna Stafsudd, lärarrepresentant, lektor i företagsekonomi
Anna Stafsudd, pressbilder
Anders Forsman, lärarrepresentant, professor i evolutionär ekologi
Anders Forsman, lärarrepresentant, professor i evolutionär ekologi Anders Forsman, pressbilder
Gunilla Byrman, lärarrepresentant, professor i svenska språket
Gunilla Byrman, lärarrepresentant, professor i svenska språket Gunilla Byrman, pressbilder
Linn Andersson, studeranderepresentant
Linn Andersson, studeranderepresentant
Maja Velke, studeranderepresentant
Maja Velke, studeranderepresentant
Rebecka Fridström, studeranderepresentant
Rebecka Fridström, studeranderepresentant
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet Peter Aronsson, pressbilder
blank