Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2013 till 30 april 2017.

Lärarna har tre representanter vilka utses genom val inom universitetet, för tre år. I styrelsen ingår även tre studeranderepresentanter.

Huvudföredragande i universitetsstyrelsen är universitetsdirektör Per Brolin. Styrelsens sekreterare är Sofia Svensson, sofia.e.svensson@lnu.se.

Universitetsstyrelsen sammanträden 2016
18 februari i Kalmar
21 april i Växjö
9 juni i Kalmar
22 september i Växjö
8 december i Kalmar

Universitetsstyrelsens sammansättning

Dan Brändström, ordförande
Professor, f.d. vd för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och universitetsdirektör för Umeå universitet

Stephen Hwang, rektor

Externa ledamöter
Kajsa Wejryd, vice ordförande
F.d. gymnasiechef, Uppsala kommun

Thomas Carlzon
F.d. VD, Ikea

Bengt Söderström
Professor 

Jenni Nordborg
Enhetschef, Vinnova

Marie Samuelsson
VD, Tetra Pak Processing Systems AB

Magnus Andersson
VD, Orrefors-Kosta-Boda

Karin Emilsson
Teknisk direktör, Södra

Lärarrepresentanter
Gunilla Byrman
Professor i svenska språket

Anders Forsman
Professor i evolutionär ekologi

Anna Stafsudd
Docent i företagsekonomi

Studeranderepresentanter
Victor Lagercrantz
Ordförande Linnéstudenterna

Patrik Henriksson
Linnéstudenterna

Helen Andersson
Linnéstudenterna