Digital inspelning av evenemang

Event Stories

Event Stories är en plats där vi tillgängliggör forskning genom rörlig media. Det är en samlingssida för material som vi tillhandahållit från våra olika evenemang och konferenser. Välkommen att ta del av dessa digitala föreläsningar, samtal och diskussioner!

Med Event Stories vill Linnéuniversitetet tillgängliggöra aktuell och intressant forskning som presenterats vid olika evenemang och konferenser vid universitetet. 

Nya filmer kommer publiceras löpande och vi hoppas att du får en positiv upplevelse av denna satsning. Nedan hittar du vårt bibliotek.

Kunskap och dess roll för demokratin

Linnéuniversitetet i Almedalen

Spelreglerna som vi förut tog för givna i det offentliga samtalet gäller inte längre. Vi behöver förhålla oss till en medielogik som söker tydliga svar och ställningstaganden, samtidigt som samtalsklimatet i sociala medier snabbt kan svartmåla desamma. 

Läs mer och se filmen

Hur ska svensk skola möta hotet mot demokratin?

Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Vad ligger till grund för påståendet att demokratin är ifrågasatt? Skolan har ett av de viktigaste uppdragen i kampen för att motverka ifrågasättandet av demokratin. Vilka frågor bör prioriteras och vilken väg ska svensk skola ta?

Läs mer och se filmen

Brott och (o)trygghet

Linnéuniversitetet i Almedalen

Människors trygghet från brott är viktig för ett demokratiskt samhälle, men hur kan vi få tillförlitliga kunskaper om detta? Det finns en rad fallgropar, och debattörer blandar gärna åsikter med fakta för att vinna politiska poänger.

Läs mer och se filmen

Kriget i Ukraina

Anders Fröjmark

Lyssna till Anders Fröjmark, docent i historia vid Linnéuniversitetet, när han i grova drag berättar om Ukrainas historia, religionen, arvet från Sovjetunionen och varför läget ser ut som det gör i Ryssland idag. En spännande och fascinerade föreläsning som rör sig över tiden.

Läs mer och se filmen