Digital inspelning av evenemang

Event Stories

Event Stories är en plats där vi tillgängliggör forskning genom rörlig media. Här samlar vi material som vi tillhandahållit från våra olika evenemang och konferenser. Välkommen att ta del av dessa digitala föreläsningar, samtal och diskussioner!

Med Event Stories vill Linnéuniversitetet tillgängliggöra aktuell och intressant forskning som presenterats vid olika evenemang och konferenser vid universitetet. 

Nya filmer kommer publiceras löpande och vi hoppas att du får en positiv upplevelse av denna satsning. Nedan hittar du vårt bibliotek.

Konsten att flytta en stad

Göran Cars

Hur flyttar man en hel stad? Vem tar vilka beslut? Vem och vilka behöver man prata med för att komma framåt? Hör Göran Cars, stadsutvecklare i Kiruna och professor i samhällsbyggnad vid KTH när han besökte Linnéuniversitetet och berättade om hur han besökte såväl syjuntor som PRO, kulturföreningen och förskolor för att ta reda på vad Kirunaborna ville ha och vad den nya staden behövde.

Film och mer information om konsten att flytta en stad.

Musikens roll för hälsan

Klas Bergling på Växjökonferensen 2023

Klas Bergling, ordförande i Tim Bergling Foundation, talar om musikundervisningens viktiga arbete i skolan och hur musik kan främja kreativitet och välmående. Ett musikprojekt som arbetar med det här temat är Make Music Matter, som hjälper ungdomar att öka sin kreativitet genom den digitala musikens möjligheter.

Film och mer information om hur musik främjar ungas välmående

Kvinnors väg(ar) till medborgarskap

Marie Eriksson

Marie Eriksson, lektor vid institutionen för socialt arbete föreläser på temat ”Kvinnors väg(ar) till medborgarskap”. Marie gör en historisk återblick i feminismens historia från 1800-talet fram till idag. Hon berättar om de motstånd, framsteg och bakslag som skett under den här tiden, i kvinnors kamp att få samma politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som män.

Film och mer information om kvinnors medborgarskap.

Kunskap och dess roll för demokratin

Linnéuniversitetet i Almedalen

Spelreglerna som vi förut tog för givna i det offentliga samtalet gäller inte längre. Vi behöver förhålla oss till en medielogik som söker tydliga svar och ställningstaganden, samtidigt som samtalsklimatet i sociala medier snabbt kan svartmåla desamma. 

Film och mer information om kunskapens roll för demokratin

Hur ska svensk skola möta hotet mot demokratin?

Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Vad ligger till grund för påståendet att demokratin är ifrågasatt? Skolan har ett av de viktigaste uppdragen i kampen för att motverka ifrågasättandet av demokratin. Vilka frågor bör prioriteras och vilken väg ska svensk skola ta?

Film och mer information om svensk skola och demokratin

Brott och (o)trygghet

 

Linnéuniversitetet i Almedalen

Människors trygghet från brott är viktig för ett demokratiskt samhälle, men hur kan vi få tillförlitliga kunskaper om detta? Det finns en rad fallgropar, och debattörer blandar gärna åsikter med fakta för att vinna politiska poänger.

Film och mer information om brott och (o)trygghet

Lärdomar från covid-19

Rebecca Selberg

Hör Rebecca Selberg, sociolog och docent, berättar om hur landets intensivvårdsavdelningar agerade under covid-19 och vilka lärdomar vi kan dra av detta, liksom vikten av att hantera förändringar och utvecklas inom en organisation.

Film och mer information om lärdomarna från covid-19.

Kriget i Ukraina

Anders Fröjmark

Lyssna till Anders Fröjmark, docent i historia vid Linnéuniversitetet, när han i grova drag berättar om Ukrainas historia, religionen, arvet från Sovjetunionen och varför läget ser ut som det gör i Ryssland idag. En spännande och fascinerade föreläsning som rör sig över tiden.

Film och mer information om kriget i Ukraina

Hur kan återvinning bli en rolig upplevelse?

Joacim Rosenlund framför det spelifierade miljöhuset

Hur kan återvinning göras till en rolig upplevelse? Det har man testat i Kalmar genom att bygga ett nytt hus för avfallssortering, inspirerat av spelvärlden.

Film och mer information om det spelifierade miljöhuset

Hur klarar skogen framtidens klimat?

Presentation Erik Kjellström i föreläsningssal

Hör hur Erik Kjellsröm, professor i Klimatoligi på SMHI berättar om vart klimatet är på väg? Hur påverkar de klimatförändringarna oss som vi är mitt uppe i? I Sverige har klimatet ändrats snabbt under 30 år. Vilken påverkan har det på den svenska skogen?

Film och mer information om vad som händer med vårt klimat

 

 

Om naturvård i skogen när klimatet förändras.

Kristoffer Hylander

Hur kan en skogsägare rusta sin skog och anpassa skogen för det förändrade klimat vi har just nu?

Film och mer information om naturvård i skogen när klimatet förändras.