Kriget i Ukraina – den djupa historien, tolkningen av densamma och gammaldags imperiepolitik

Lyssna till Anders Fröjmark, docent i historia vid Linnéuniversitetet, när han i grova drag berättar om Ukrainas historia, religionen, arvet från Sovjetunionen och varför läget ser ut som det gör i Ryssland idag. En spännande och fascinerade föreläsning som rör sig över tiden.

Föreläsningen tar bland annat upp följande:

  • En historisk bakgrund i grova drag: begreppet "rus", Ukraina, Gyllene Horden, Storfurstendömet Litauen, Rzeczpospolita, Putins selektiva historiesyn, med mera.
  • Religionen: den östligt ortodoxa kyrkan, patriarken Kirill och hans imperialistiska anspråk, motsättningen mellan "zapadniki" och "slavofiler"
  • Arvet från Sovjetunionen: "Det stora fosterländska kriget" som definierainde moment, kriget som myt- och religionssurrogat, den bortglömda historien.
  • Varför håller så många i dagens Ryssland fast vid Putin? Desinformation, begreppet "ordning", en sorts trygghet, ett stänk av övergivenhetskänsla.

Mer om Anders Fröjmark

Anders Fröjmark är docent i historia vid Linnéuniversitetet med fokus på det vetenskapliga tänkandets historia och Östersjöns städer under stormaktstiden – kulturer i krig och fred.

Hans forskning berör främst nordisk medeltid. Och flera av hans publikationer handlar om helgonkulten och vad de källor som helgonkulten har avsatt kan bidra med för att ge information om bland annat tro, värderingar, sociala förhållanden och sjukdomar i dåtidens samhälle.

Mer om Anders Fröjmark och hans forskning.