Kvinnors väg(ar) till medborgarskap

Forskaren Marie Eriksson gör här en historisk återblick i feminismens historia från 1800-talet fram till idag. Hon berättar om de motstånd, framsteg och bakslag som skett under den här tiden, i kvinnors kamp att få samma politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som män.

Vi startar i den så kallade första vågens feminism på 1800-talet, där fokus låg på juridiska och politiska rättigheter, och rör oss fram till fjärde vågens feminism som vi ser idag, där upprop som #metoo med fokus på sexuella trakasserier och övergrepp snarare står i fokus.

Medverkande:

  • Marie Eriksson, lektor vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.