Lärdomar från Covid-19

Hör Rebecca Selberg, sociolog och docent, berätta om hur landets intensivvårdsavdelningar agerade under covid-19 och vilka lärdomar vi kan dra av detta, liksom vikten av att hantera förändringar och utvecklas inom en organisation.

Rebecca Selberg ger en beskrivning av sin forskning och sina observationer på några intensivvårdsavdelningar i landet efter covid-19, samt en inblick i hur en sociolog arbetar på en intensivvårdsavdelning.

Vidare tar Rebecca upp frågan om hur vi arbetar med kriser inom intensivvården och hur reaktionerna under covid-19 och pandemin såg ut under tid. Hon berättar om hur olika landets sjukhusavdelningar agerade under pandemin liksom varför läkare och sjuksköterskor stod så långt ifrån varandra och hanterade situationen på olika sätt.

Denna föreläsning är en inspelning från CISA-konferensen 2022, en konferens som Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk i akut vård vid Linnéuniversitetet arrangerar varje år.