Musikens roll för ungas välmående

Här talar Klas Bergling, ordförande i Tim Bergling Foundation, om musikundervisningens viktiga arbete i skolan och hur musik kan främja kreativitet och välmående. Tar också upp betydelsen av bland annat musikterapi och olika skolprojekt inom musikområdet som hjälper ungdomar att stärka deras självkänsla och självförtroende.

Make Music Matter, som drivs av bland annat universitetsadjunkt Göran Nikolausson vid institutionen för musik och bild på Linnéuniversitetet, är ett sådant musikprojekt som Tim Bergling Foundation samarbetar med. Det är ett projekt som hjälper ungdomar att öka sin kreativitet genom den digitala musikens möjligheter.

Föreläsningen är från Växjökonferensen 2023.

Medverkande:

  • Klas Bergling, ordförande i Tim Bergling Foundation
  • Göran Nikolausson, universitetsadjunkt i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet och projektledare för Make Music Matter