Naturvård i skogen när klimatet blir varmare

Hör när Kristoffer Hylander, professor i landskapsekolog, Stockholms universitet berättar om hur han tillsammans med doktorander har jobbat kring naturvård i skogen när det blir varmare. Vad finns det för olika verktyg som man kan använda i naturvård och kan man kombinera dem på olika sätt i skogen?

Denna föreläsning är en inspelning från konferensen Hur klarar skogen framtidens klimat? 2023, en regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige.