Sveriges klimatförändringar under 30 år

Vart är klimatet på väg? Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI berättar om hur snabbt Sveriges klimat har ändrats under 30 år.

 - klimatförändringen är väldigt snabb och den pågår här och nu. Det ser vi tydligt när vi mäter nederbördsskillnader och temperaturskillnader mellan två olika 30-årsperioder, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI. 

Hur märker du av klimatförändringarna?  - Säsongerna ändras i längd och har olika karaktär. Det kanske blir torka eller regn. 

Denna föreläsning är en inspelning från konferensen Hur klarar skogen framtidens klimat? 2023, en regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige.