Med anledning av invasionen av Ukraina

Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Mot bakgrund av den pågående invasionen av Ukraina vill Linnéuniversitetet visa vårt stöd. Här hittar du även vår forskning och experter inom området. Linnéuniversitetets krisledning är aktiverad och följer noga utvecklingen i Ukraina och Ryssland.

Linnéuniversitetet ställer sig bakom yttrandena om solidaritet med Ukraina från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och European University Association (EUA).

Fokus Ukraina

Uttalande av rektor Peter Aronsson

"De dramatiskt vidgade krigshandlingarna och det ökande hotet gör att konflikten inte gäller bara Ryssland och Ukraina – utan oss alla."
Se filmklippet nedan från 28 februari 2022.
Läs blogginlägget "Vad ska akademin göra i krigstid?"

Stödåtgärder

Linnéuniversitetets forskare i media

Kontakt

Universitetets krisledningsgrupp är aktiverad. Har du frågor eller funderingar kontakta info@lnu.se.